12.Saeimas skaņu ierakstu saites 12.Saeimas 2018.gada 11.oktobra sēdes stenogrammas skaņu faili un attiecīgie nerediģētie tekstu faili
Saeimas sēdes skaņu ierakstus var noklausīties uz datoriem ar skaņas karti.
Katrs skaņas ieraksts ir 5 minūtes garš. Tie sakārtoti secīgi, un teksta faili pieejami ar nobīdi laikā (apmēram pēc 25-30 min.).


Sēdes translācija                    Saeimas sēžu videotranslāciju arhīvs
Skaņas
faili
Teksta
faili
Sk.failu
ieraksta
laiki
Sēdē izskatītie darba kārtības punkti u.c.

... ekrāns atjaunots: 13:07 (12.10.2018)
teksts_kopā 
9:00
Kārtējā sēde (64 balsojumi)
skaņa_001 teksts_001    09:03 likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Rīgas Ekonomikas augstskolu””
likumprojektu “Rīgas Juridiskās augstskolas likums”
lēmuma projektu “Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei”
skaņa_002 teksts_002    09:08 lēmuma projektu “Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018.gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei”
likumprojektu “Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā”
likumprojektu “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”
likumprojektu “Grozījumi Prokuratūras likumā”
likumprojektu “Grozījumi Būvniecības likumā”
skaņa_003 teksts_003    09:13 likumprojektu “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”
likumprojektu “Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā”
likumprojektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”
likumprojektu “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu””
likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā”
likumprojektu “Grozījumi Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumā”
skaņa_004 teksts_004    09:18 Deputāte Ināra Mūrniece ir lūgusi piešķirt viņai neapmaksātu atvaļinājumu šī gada 12.oktobrī
likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā”
Likumprojekts “Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Devīto papildprotokolu”
Likumprojekts – “Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu”

Likumprojekts “Par 2016.gada Pasaules Pasta konvenciju”
Likumprojekts “Par 2016.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem”
Likumprojekts “Grozījums Krimināllikumā”
skaņa_005 teksts_005    09:23 Likumprojekts – “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

Likumprojekts – “Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā”
skaņa_006 teksts_006    09:28 Likumprojekts “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”
skaņa_007 teksts_007    09:32 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās””
Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām””
skaņa_008 teksts_008    09:37 Likumprojekts “Trauksmes celšanas likums”
skaņa_009 teksts_009    09:42 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par aviāciju””
Likumprojekts – “Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums”
Likumprojekts – “Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā”
skaņa_010 teksts_010    09:47 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par policiju””
Likumprojekts “Grozījumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likumā”
skaņa_011 teksts_011    09:52  
skaņa_012 teksts_012    09:57  
skaņa_013 teksts_013    10:02  
skaņa_014 teksts_014    10:07  
skaņa_015 teksts_015    10:12  
skaņa_016 teksts_016    10:17  
skaņa_017 teksts_017    10:22 pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam “Par ekonomikas ministra nespēju sniegt atbildes saistībā es Ekonomikas ministrijas īstenotās subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmas likumību un atbilstību Eiropas Komisijas lēmumam SA.43140 (2015/NN)”
lēmuma projekts “Par Fiskālās disciplīnas padomes locekļa apstiprināšanu”
skaņa_018 teksts_018   pārtr. -11:40  
skaņa_019 teksts_019    11:45 “Grozījumi likumā “Par nelikumīgi represēto personu

Likumprojekts “Grozījumi Bāriņtiesu likumā”
skaņa_020 teksts_020    11:50  
skaņa_021 teksts_021    11:55  
skaņa_022 teksts_022    12:00 likumprojekts “Grozījumi Notariāta likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”
skaņa_023 teksts_023    12:05  
skaņa_024 teksts_024    12:10  
skaņa_025 teksts_025    12:15  
skaņa_026 teksts_026    12:20  
skaņa_027 teksts_027    12:25  
skaņa_028 teksts_028    12:30 Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”
skaņa_029 teksts_029    12:34 Likumprojekts – “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
Likumprojekts – “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā”
skaņa_030 teksts_030    12:39 Likumprojekts “Grozījumi Kredītiestāžu likumā”
Likumprojekts “Grozījums Darba likumā”
likumprojekts “Grozījumi Darba likumā”
skaņa_031 teksts_031    12:44 likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” (Nr.1333/Lp12)
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu””
Likumprojekts “Par Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Japānu, no otras puses”
Likumprojekts “Par Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta)”
skaņa_032 teksts_032    12:49 Likumprojekts “Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu”
Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par iedzīvotāju reģistrā iekļauto datu apmaiņu”
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās””
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par 1964.gada 10.jūlija Pasaules Pasta savienības konstitūciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvenciju, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu, 2004.gada 5.oktobra Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu un 2004.gada 5.oktobra Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem””
Likumprojekts “Grozījumi likumā
skaņa_033 teksts_033    12:54 “Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Astoto papildprotokolu un Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Pirmo papildprotokolu””
Likumprojekts – “Par likuma “Par 2008. gada Pasaules Pasta konvenciju, 2008. gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu un 2008. gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem” atzīšanu par spēku zaudējušu”
Likumprojekts – “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Darba likumā”
skaņa_034 teksts_034    12:59  
skaņa_035 teksts_035    13:04 Likumprojekts “Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā”
skaņa_036 teksts_036    13:09 Likumprojekts “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā”
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par tiesu varu””
skaņa_037 teksts_037    13:14  
skaņa_038 teksts_038    13:19 Likumprojekts “Valsts materiālo rezervju likums”
Likumprojekts “Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā”
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Rīgas Ekonomikas augstskolu””
skaņa_039 teksts_039    13:24 likumprojektu par steidzamu
likumprojekts “Rīgas Juridiskās augstskolas likums”
skaņa_040 teksts_040    13:29 Likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”
Lēmuma projekts “Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2018. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei”
skaņa_041 teksts_041    13:33 jautājums veselības ministrei Andai Čakšai “Par valsts veselības apdrošināšanas sistēmas atbilstošu darbības nodrošinājumu”
jautājums finanšu ministrei Danai Reizniecei-Ozolai “Par nodokļu parādniekiem un nodokļu parādu piedziņu”
jautājums finanšu ministrei Danai Reizniecei-Ozolai “Par papildus jautājumiem par nodokļu parādniekiem un nodokļu parādu piedziņu”


Atsauksmes: Aldis.Priksans@saeima.lv (arī neskaidrību gadījumos,tel:67087370)
Pirmdien, 15.oktobrī
14:00  Saeimas Prezidija sēde

Sīkdatņu politika

Tīmekļa vietnes www.saeima.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Tīmekļa vietnē www.saeima.lv tiek izmantots interneta vides analīzes rīks "Google Analytics", ko piedāvā "Google, Inc." (turpmāk — "Google"). "Google Analytics" izmanto sīkdatnes ("cookies") — jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli: skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiku, ierīci u.c.. Informāciju, ko sīkdatne veido par jūsu paradumiem šīs tīmekļa vietnes lietošanā saņems "Google", kas to glabās serveros ASV. "Google" izmantos šo informāciju, lai analizētu jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā, iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana". Tikai tādā gadījumā jums būs pašrocīgi jānorāda daži iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet šo vietni.


Par datu konfidencialitāti un drošību lasiet: https://support.google.com/analytics/answer/7667196