Eiropas lietu komisija aptaujā secinājusi – projektu iesniedzēji ES finansējuma saņemšanai apmierināti ar pieteikumu vērtēšanu

(19.04.2017.)

Projektu iesniedzēji, kas vēlas pretendēt uz Eiropas Savienības fondu finansējumu 2014.-2020.gada plānošanas periodā, ir apmierināti ar pieteikumu vērtēšanas procesu, aptaujā secinājusi Saeimas Eiropas lietu komisija.

Komisija aptauju veica, ņemot vērā izskanējušos neviennozīmīgos viedokļus par pieteikumu atlasi un vērtēšanu šajā plānošanas periodā, kā arī bažas par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) kapacitāti procesu nodrošināt atbilstošā līmenī. Iepriekšējā plānošanas periodā projektu vērtēšanu veica vairākas aģentūras.

Aptaujā secināts, ka informācija par aktuālajām projektu iesniegumu atlasēm CFLA interneta vietnē ir viegli atrodama, turpretim atbildīgo nozaru ministriju mājaslapās tā izvietota haotiski. Vairākums respondentu norādījuši, ka CFLA ir labs informācijas un konsultāciju sniedzējs, tostarp klātienē, telefoniski un e-pastā. 78 procentiem aptaujas dalībnieku šajā plānošanas periodā ir apstiprināti projektu pieteikumi ar nosacījumiem, un 70 procenti no tiem apliecināja, ka nosacījumi ir pamatoti, skaidri un saprotami.

Pozitīvi vērtējams, ka maksājumi projektu īstenotājiem tiek veikti vidēji 35 darba dienu laikā iepriekšējo 50 dienu vietā.

Eiropas lietu komisijas februārī veiktajā aptaujā piedalījās Valsts kanceleja, nozaru ministrijas, ministriju padotības iestādes, plānošanas reģioni, kā arī pašvaldības, un kopā tika saņemtas 87 atbildes. Aptaujā bija iekļauti jautājumi par apmierinātību ar projektu iesniegumu atlases kārtību, vērtēšanas kritēriju un nosacījumu saprotamību, sadarbības iestādes sniegtajām konsultācijām, kā arī tika aicināts izteikt viedokli par projektu vērtēšanas procesa uzlabošanas iespējām.

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 29.maijā