Mediju akreditācija darbam Saeimā 2017.gadā

(12.12.2016.)

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs izsludina plašsaziņas līdzekļu pārstāvju akreditāciju darbam Saeimā 2017.gadā. 

Pastāvīgo akreditāciju piešķir tiem plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar Saeimas darba un likumdošanas atspoguļošanu. 

Lai pieteiktos pastāvīgajai akreditācijai darbam Saeimā 2017.gadā, līdz šī gada 23.decembrim jāiesniedz šādi dokumenti: 

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri akreditējas pirmo reizi:

1) plašsaziņas līdzekļa vadītāja rakstisks iesniegums, kurā pamatota akreditācijas nepieciešamība. Iesniegums adresējams Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājai Leldei Rāfeldei;
2) aizpildīta un parakstīta Latvijas plašsaziņas līdzekļa pārstāvja akreditācijas anketa;
3) digitāla fotogrāfija (malu attiecība 3:4, formāts .jpg, izšķirtspēja 300 DPI, datnes nosaukums vards_uzvards.jpg).

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri akreditējas atkārtoti:

1) plašsaziņas līdzekļa vadītāja rakstisks iesniegums, kurā pamatota akreditācijas nepieciešamība. Iesniegums adresējams Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājai Leldei Rāfeldei;
2) aizpildīta un parakstīta Latvijas plašsaziņas līdzekļa pārstāvja akreditācijas anketa. Anketu var neiesniegt, ja iepriekš tajā sniegtie dati nav mainījušies. Šādā gadījumā iesniegumā jāapliecina, ka iepriekšējā anketā minētā informācija nav mainījusies un joprojām ir aktuāla;
3) digitāla fotogrāfija, ja iepriekšējā fotogrāfija ir novecojusi. 

Akreditācijas dokumentu iesniegšanas termiņš ir šī gada 23.decembris. Dokumentus var iesniegt:

  • personīgi Sabiedrisko attiecību birojā (114.telpā Jēkaba ielā 16, Rīgā);
  • nosūtot pa pastu – Saeimas Sabiedrisko attiecību birojam Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811;
  • nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu saeima@saeima.lv.

 Par 2017.gada akreditācijas karšu saņemšanas kārtību tiks izziņots atsevišķi. 

Atgādinām, ka plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem ir iespēja iegūt arī vienreizējo akreditāciju (uz vienu dienu), kā arī termiņa akreditāciju (uz laiku līdz trim mēnešiem). 

Plašāka informācija par akreditāciju Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja Preses dienestā, zvanot 67087281 vai pa e-pastu prese@saeima.lv

 

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs

Pirmdien, 5.jūnijā
14:15  Saeimas Prezidija sēde
14:30  Saeimas Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas deputātu tikšanās ar Kosovas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem