Ilgtspējīgas attīstības komisija lems par risinājumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai

(03.11.2015.)

Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija otrdien, 4.novembrī, lems par risinājumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. Komisija skatīs ministriju, sadarbības partneru, pašvaldību vadītāju, plānošanas reģionu speciālistu un citu ekspertu iesniegtos viedokļus par komisijas jau iepriekš sagatavotajiem priekšlikumiem saistībā ar iespējamajiem risinājumiem vispārējās izglītības kvalitātes pilnveidošanai.

“Kā viens no tematiskajiem blokiem, ko komisija padziļināti izvērtējusi, ir cilvēkresursu efektīva izmantošana, piedāvājot iespējamos risinājumus vispārējās izglītības skolu tīklam un ar to saistīto jautājumu kopumam, tai skaitā jautājumiem par telpisko mobilitāti un pedagogu un skolēnu motivāciju zināšanu un prasmju paaugstināšanai,” norāda komisijas priekšsēdētājs Māris Kučinskis. Viņš arī uzsver, ka “komisijas piedāvājumi izstrādāti, balstoties uz vadmotīvu – bērnu un jauniešu izglītības kvalitātei ir jāatbilst mūsdienīgām un dinamiskām prasībām”.

Komisijā iepriekš uzsāktais darbs pie Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas ietekmējošo jautājumu izvērtēšanas rezultējies ar starpziņojumu “Priekšlikumi iniciatīvām Latvijas ekonomikas konkurētspējas stiprināšanai”, kurā ietverts Latvijas tautsaimniecības novērtējums, padziļināti skatot konstatētās ekonomikas “šaurās vietas”, kas kavē tautsaimniecības straujāku attīstību, informē M.Kučinskis. 

Pirmo reizi ar sagatavotajiem priekšlikumiem par kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu komisija iepazīstināja 21.oktobra sēdē, un rīt tā atgriezīsies pie šī jautājuma jau ar visu iesaistīto institūciju apkopotajiem viedokļiem, lai tos izvērtētu un lemtu par to tālāko virzību.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde trešdien, 4.novembrī, sāksies pulksten 12.00 un notiks 409.telpā, Jēkaba ielā 10/12.
Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 5.jūnijā