Saeimas Prezidijs apstiprina Juridiskā biroja sagatavoto viedokli par deputātu grupas dibināšanu

(22.09.2014.)

Saeimas Prezidijs 2014.gada 28.augustā uzdeva Saeimas Juridiskajam birojam sniegt viedokli par to, vai deputātu I.Bites, I.Vanagas, G.Bilsēnsa, I.Bišofas, J.Viļuma un G.Igauņa paziņojumā par deputātu grupas „Latvijas Reģionu Apvienības deputātu grupa” dibināšanu, kas adresēts Saeimas Prezidijam, norādītais deputātu grupas mērķis atbilst Saeimas kārtības ruļļa 194.1 panta noteikumiem.

Kā norādīts šīs deputātu grupas paziņojumā par tās dibināšanu, grupas mērķis ir „pilnvērtīgi pārstāvēt Latvijas Reģionu apvienības pozīciju Saeimas ikdienas darbā”.

Saeimas kārtības ruļļa 194.1 panta pirmā daļa nosaka, ka ne mazāk kā trīs deputāti var izveidot deputātu grupu sadarbības veicināšanai ar citu valstu parlamentiem vai citu ar deputāta darbību saistītu interešu apmierināšanai.

Saeimas Juridiskais birojs norāda – no šīs tiesību normas izriet, ka deputātu grupu var izveidot tikai divos gadījumos (ar diviem mērķiem), proti, vai nu sadarbības veicināšanai ar citu valstu parlamentiem, vai arī citu ar deputāta darbību saistītu interešu apmierināšanai. Jēdziens „ar deputātu darbību saistītu interešu apmierināšana” un tam atbilstoša darbības forma – deputātu grupa – Juridiskā biroja ieskatā nevar aptvert vai aizvietot tādas deputātu darbības un intereses, kuru īstenošana tam atbilstošā darbības formā jau ir noregulēta citās Saeimas kārtības ruļļa normās. Proti, deputātu darbības un intereses, kuru īstenošana notiek, izveidojot frakciju, nevar aptvert vai aizstāt ar citu darbības formu – deputātu grupu. Deputātu grupas darbībai ir jābūt atvērtai arī citus politiskos spēkus pārstāvošu deputātu līdzdalībai un to nedrīkst sašaurināt līdz konkrēta politiskā spēka pārstāvībai, norāda Juridiskais birojs.

Juridiskā biroja ieskatā deputātu grupas izveidošana ar mērķi pārstāvēt 11.Saeimā neievēlēta politiskā spēka pozīciju un īstenot šā politiskā spēka intereses pēc būtības neatbilst Saeimas kārtības ruļļa 186.panta otrā teikuma jēgai - nepieļaut no viena kandidātu saraksta ievēlētiem deputātiem izveidot vairākas frakcijas vai pievienoties citām frakcijām, kā arī radīt vēlētāju gribai (vēlēšanu rezultātam) neatbilstošu politisko spēku pārstāvniecību Saeimā.

Līdz ar to Juridiskais birojs pauž viedokli, ka deputāti, kuri parakstījuši attiecīgo paziņojumu par deputātu grupas izveidošanu, būtu aicināmi precizēt deputātu grupas darbības mērķi atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 194.1 panta pirmajā daļā noteiktajam, ievērojot, ka deputātu grupas darbības mērķis var būt tikai ar Saeimas deputātu darbību saistītu interešu apmierināšana, nevis Saeimā nepārstāvēta politiskā spēka interešu īstenošana.


Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 5.oktobrī
08:30  Saeimas Prezidija sēde
08:55  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Turcijas parlamentu darba sanāksme- grupas vadītāja vietnieka vēlēšanas
09:00  Saeimas 2023. gada 5. oktobra kārtējā sēde
10:30   Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Moldovas parlamentu darba sanāksme – grupas vadītāja vēlēšanas
10:30  Nacionālās drošības komisijas sēde
10:35  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu darba sanāksme – grupas vadītāja vēlēšanas
12:30  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola un komisijas deputātu tikšanās ar Palestīnas Valsts ārlietu minisitra vietnieci Amal Jadou