Saeima konceptuāli atbalsta jauno Statistikas likuma projektu

(11.09.2014.)

Saeima ceturtdien, 11.septembrī, pirmajā lasījumā pieņēma Statistikas likumprojektu, ar kuru paredzēts aizstāt līdzšinējo Valsts statistikas likumu, kas ir spēkā kopš 1997.gada.

 Jauns statistikas sistēmas un darba organizācijas likuma projekts izstrādāts, jo līdzšinējais jomas regulējums ir novecojis un neatbilst pašreizējai situācijai, tostarp atsevišķos gadījumos ierobežo Centrālo statistikas pārvaldi (CSP) to piemērot. Jaunais likums arī izstrādāts atbilstoši saistībām, ko Latvija uzņēmusies kā Eiropas Statistikas sistēmas dalībvalsts.

 CSP kā vadošajai nacionālajai statistikas iestādei jaunais likums noteiks lielāku koordinējošu lomu, savukārt kā konsultatīvu institūciju paredzēts izveidot Statistikas padomi. Tās uzdevums būs veicināt oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas attīstību, sniegt statistikas iestādēm rekomendācijas, veicināt sadarbību starp tām, respondentiem un oficiālās statistikas lietotājiem, kā arī sniegt viedokli par oficiālās statistikas programmas projektu.

Jaunais likums noteiks kritērijus, pēc kuriem vērtēt, kāda statistika iekļaujama valsts statistiskās informācijas programmā un kurai piešķirt oficiālās statistikas statusu. Programmu plānots sagatavot un apstiprināt uz trim gadiem pašreizējā viena gada vietā - šāds termiņš atbilst vidēja termiņa budžeta plānošanas periodam, norāda likumprojekta autori.

Likumprojektā noteikta oficiālās statistikas programmas sagatavošanas kārtība, datu avotu un datu iegūšanas veidi, respondenta pienākumi un tiesības, sniedzot datus, kā arī statistikas nodrošinātāju sadarbība ar valsts institūcijām oficiālās statistikas nodrošināšanai.

Likums arī precizēs līdzšinējo administratīvo datu avotu un noteiks jaunu reģistru, datubāzu un informācijas sistēmu veidošanas kārtību statistikas vajadzībām. Jaunais regulējums arī paredzēs pasākumus, lai samazinātu respondentu noslodzi, statistikas sagatavošanas izmaksas, kā arī novērstu administratīvo datu vākšanas dublēšanos.

Ar jauno likumu turpmāk arī tiks noteiktas atļautās darbības ar datiem, tostarp regulēti datu atklātības un konfidencialitātes jautājumi un pētniecībai nodoto datu aizsardzība.

Saeimai par Statistikas likumprojektu būs jālemj vēl arī otrajā un trešajā lasījumā.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 3.jūnijā