Baltijas Asambleja, Ziemeļvalstu padome un Višegradas valstis: Ukrainas politiskajam atbalstam nepieciešama reāla rīcība

(18.06.2014.)

Baltijas Asamblejas, Ziemeļu padomes un Višegradas valstu – Čehijas, Ungārijas, Slovākijas un Polijas - pārstāvji Stokholmā otrdien, 17.jūnijā, pārrunājot aktuālos ārpolitikas izaicinājumus, pauda vienotu atbalstu Ukrainai un bija vienisprātis, ka Krievijas rīcība Ukrainā prasa aktīvu Eiropas valstu rīcību, tostarp skaidru politisko atbalstu, informē Baltijas Asamblejas viceprezidents Jānis Vucāns.

„12 Eiropas valstis ir paudušas vienotu nostāju par nepieciešamību sniegt atbalstu Ukrainai. Tas ir gan nozīmīgs solis reģionālās drošības veicināšanā, gan norāda uz Ziemeļvalstu un Baltijas valstu, un Višegradas valstu sadarbības formāta stiprināšanos, kam īpaša nozīme būs Austrumu partnerības valstu tuvināšanā Eiropas Savienībai,” tikšanās laikā pārrunāto skaidro J.Vucāns.

„Baltijas parlamentārieši pauda nostāju, ka Krievijas rīcība Ukrainā ir nopietns starptautiskās drošības un stabilitātes drauds. Mums visiem kopā jārīkojas, lai nodrošinātu Ukrainai praktisku ekonomisko un politisko atbalstu,” uzsver J.Vucāns.

Ziemeļvalstu un Baltijas (NB8) un Višegradas valstu parlamentārieši Stokholmā tikās, lai pirmo reizi šādā formātā pārrunātu parlamentu rīcību aktuālajā ārpolitiskajā situācijā un pilsoniskās sabiedrības lomu demokrātijas stiprināšanā.

Informācija par BA:

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu sadarbības organizācija, kas dibināta ar mērķi koordinēt Baltijas valstu sadarbību parlamentārā līmenī, diskutēt par jautājumiem un projektiem, kas kopīgi visām trim reģiona valstīm, kā arī, lai paustu kopēju nostāju par politiskiem, ekonomiskiem, sociāliem un kultūras jautājumiem Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. BA veido nacionālās delegācijas - 12 līdz 20 deputāti no katra Baltijas valstu parlamenta.

 

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 28.maijā