Deputāti ar Ministru prezidenti runās par pasākumiem Baltijas Asamblejas un Baltijas Ministru padomes sadarbības stiprināšanā

(10.05.2014.)

Baltijas Asamblejas (BA) Latvijas delegācijas pārstāvji pirmdien, 12.maijā, tiksies ar Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu, lai pārrunātu veicamos soļus BA un Baltijas Ministru padomes (BMP) sadarbības stiprināšanā.

„Tikai ciešs Baltijas valstu likumdevēju un izpildvaru koordinācijas mehānisms palīdzēs celt Baltijas reģionu – bez tā nav iespējama Baltijas partnerības stiprināšana. Parlamentārieši izrāda iniciatīvu revidēt Baltijas Asamblejas formātu, tomēr gaidītā rezultāta nebūs, ja netiks pārskatīts un pilnveidots arī izpildvaru sadarbības formāts – Baltijas Ministru padome,” uzsver BA Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns.

J.Vucāns akcentē, ka jāturpina darbs pie konkrētiem Baltijas Asamblejas un Baltijas Ministru padomes prioritārajiem jautājumiem – tostarp, vienotas Baltijas ilgtermiņa enerģētikas stratēģijas un ātrvilcienu līnijas projekta Rail Baltica projekta virzības.

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu sadarbības organizācija, kas dibināta ar mērķi koordinēt Baltijas valstu sadarbību parlamentārā līmenī, diskutēt par jautājumiem un projektiem, kas kopīgi visām trim reģiona valstīm, kā arī, lai paustu kopēju nostāju par politiskiem, ekonomiskiem, sociāliem un kultūras jautājumiem Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. BA veido nacionālās delegācijas - 12 līdz 20 deputāti no katra Baltijas valstu parlamenta.

Savukārt Baltijas Ministru padome ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdību sadarbības institūcija. Tās augstākā lēmējinstance ir valdības vadītāju tikšanās, kas notiek vismaz reizi gadā. BMP uzdevums ir nodrošināt sadarbības nepārtrauktību Baltijas valstu izpildvaras līmenī. BMP pieņem lēmumus par BA ieteikumu izpildi, risina būtiskus jautājumus Baltijas sadarbības kontekstā, izstrādā un ievieš nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu plašu un saturīgu savstarpējo sadarbību.

Tikšanās notiks pirmdien, 12.maijā, plkst.12.00 Ministru kabinetā, Ministru prezidenta zālē 3.stāvā, Brīvības bulvārī 36.

Informācija medijiem:
TV un foto iespēja tikšanās sākumā.
Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 2.oktobrī
13:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisijas sēde