Atzīstot administratīvo pārkāpumu, būs iespēja maksāt mazāku naudas sodu

(10.04.2014.)

Tas, kurš atzīst sevi par vainīgu un administratīvo sodu samaksā ātrāk, maksā mazāk – šādu principu paredz grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, ko ceturtdien, 10.aprīlī, Saeima atbalstīja pirmajā lasījumā. Likuma izmaiņas paredz – ja persona atzīst savu vainu un apņemas naudas sodu brīvprātīgi samaksāt 10 darba dienu laikā, tas tiks samazināts par 50 procentiem.

Piedāvātās izmaiņas likumā paredz iespēju slēgt vienošanos starp soda uzlicēju un pārkāpēju. Vienošanās paredz, ka amatpersona samazina uzlikto sodu par 50 procentiem, bet pārkāpējs apņemas to apmaksāt īsākā termiņā - 10 darba dienu laikā. Tādējādi, ja uzliktais sods būs 50 eiro, noslēdzot vienošanos, pārkāpējam būs jāmaksā 25 eiro.

Ja pārkāpējs 10 darba dienu laikā nebūs samaksājis vienošanās ietvaros noteikto naudas sodu, no viņa piespiedu kārtā tiks piedzīts sākotnēji noteiktais naudas sods pilnā apmērā. Lēmums par soda uzlikšanu nebūs pārsūdzams.

Vienlaikus paredzēti vairāki gadījumi, kad vienošanos slēgt nebūs iespējams, piemēram, ja administratīvā pārkāpuma lietā ir cietušais, ir apstākļi, kas pastiprina likuma pārkāpēja atbildību, vai arī vēl nav pagājis gads kopš iepriekšējās vienošanās.

Gadā vidēji tiek sastādīti ap 600 tūkstošiem administratīvo protokolu, un līdzšinējā administratīvo sodu sistēma ir bijusi neefektīva, jo apmaksāti tiek tikai ap 40 procentiem no visiem uzliktajiem sodiem. Līdzekļu piedziņa nav efektīva, jo pārkāpējiem pārsvarā ir nihilistiska attieksme pret soda izpildi un liela daļa cenšas novilcināt soda nomaksu, pārsūdzot pieņemtos lēmumus un tiesājoties gadiem, skaidro likumprojekta autori Tieslietu ministrijā. Likuma grozījumi rosināti, lai motivētu pārkāpējus brīvprātīgi samaksāt piemērotos naudas sodus.

Administratīvo pārkāpumu kodeksa izmaiņas otrajā un trešajā lasījumā vēl jāskata Juridiskajā komisijā un Saeimas sēdē.

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 9.jūnijā
09:00  Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi vardarbības pret bērniem jautājumos Dr. Najat Maalla M´jid
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Agitas Zariņas-Stūres un komisijas deputātu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
10:00  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas deputātu tikšanās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi vardarbības pret bērniem jautājumos Dr. Najat Maalla M´jid
10:15  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Andra Sprūda un komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas komisijas komisāru budžeta un administrācijas jautājumos Johannes Hahn
11:15  Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētāja Ingmāra Līdakas tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
15:00  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas vietnieces Ingrīdas Circenes un komisijas deputātu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
16:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Gruzijas parlamentu vadītājas Aivas Vīksnas un grupas locekļu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju