Publisko izdevumu komisija: Saeimas autobāze 2013.gadā ir veikusi virkni uzlabojumu, tomēr nepieciešama tikpat aktīva rīcība arī turpmāk

(28.01.2014.)

„Iepazīstoties ar Saeimas autobāzes iesniegtajiem dokumentiem, jāsecina, ka šī struktūrvienība 2013.gadā ir ieviesusi vairākus ieteikumus. Izstrādātā Saeimas autobāzes attīstības stratēģija, ieviestā remontdarbnīcu darbinieku darba uzskaites sistēma, kā arī veiktā personāla un materiāltehniskā nodrošinājuma optimizācija ir rekomendācijas, ko komisija aktīvi aicināja ieviest jau pirms 2013.gada. Šobrīd tas ir solis pareizajā virzienā, tomēr nevajadzētu ieslīgt pašapmierinātībā, darāmā ir ļoti daudz, un Saeimas vadībai ir jādomā par turpmākajiem darbības uzlabošanas pasākumiem”. To otrdien, 28.janvārī, pēc iepazīšanās ar Saeimas autobāzes iesniegtajiem materiāliem atzina Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētāja Elīna Siliņa.

Komisijas sēdē deputāti iepazinās ar 2013.gadā izstrādāto un apstiprināto Saeimas autobāzes attīstības stratēģiju, kurā noteikti iestādes mērķi un uzdevumi, tostarp - samazināt Saeimas autobāzes uzturēšanas izdevumus, palielināt pakalpojumu apjomu citām valsts iestādēm, īstenot ēku energoaudita rezultātā saņemtos ieteikumus, veikt darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumus.

„Jāsecina, ka iestāde ir samērā veiksmīgi izveidojusi attīstības stratēģiju un tajā ir nepieciešami tikai atsevišķi uzlabojumi – piemēram, jānosaka precīzi termiņi izpildāmajiem uzdevumiem un jādefinē rezultatīvie rādītāji, kurus plānots sasniegt, realizējot stratēģiju”, uz nepieciešamajiem uzlabojumiem attīstības plānošanas dokumentā norāda E.Siliņa.

Atsevišķi deputāti uzskata, ka autobāzes remontdarbnīcas noslodze ir nepietiekama, lai to uzturētu. Remontdarbnīcā joprojām strādā 15 pilnas slodzes darbinieki ar atlīdzības fondu 186 tūkstoši eiro gadā.
Tāpat deputāti pauda kritiku par autobāzes remontdarbu uzskaiti un aicināja struktūrvienības vadību izvērtēt remontdarbu pieteikumu reģistrācijas žurnālā ietvertās informācijas precizitāti, kā arī papildināt uzskaitāmo datu apjomu.

 „Diemžēl remonta pieteikumu reģistrācijas žurnālā ietvertā informācija ir apšaubāma un būtu jāpārbauda tās precizitāte, jo es negribu ticēt, ka, piemēram, 27 remontstrādnieka stundas izmaksā nedaudz vairāk par sešiem latiem. Šobrīd tiek uzskaitītas tikai tās stundas, kurās autobāzes darbinieki remontē privātpersonu mašīnas, bet netiek uzskaitītas stundas, kas tiek pavadītas remontējot Saeimas mašīnas. Ja netiek uzskaitīta visa remontstrādnieku noslodze, tad nav iespējams arī izvērtēt efektivitāti,” kritisks pret pastāvošo uzskaiti bija komisijas deputāts Imants Parādnieks (VL-TB/LNNK).

„Vērtējot personāla un materiāltehniskā nodrošinājuma optimizāciju Saeimas autobāzē 2013.gadā, uzskatu, ka no 2012.gada 31.decembra līdz 2014.gada 13.janvārim ir veikta būtiska personāla optimizācija – par 18 jeb 13 procentiem samazināts darbinieku skaits, bet automašīnu skaitu no 88 mašīnām 2012.gadā plānots samazināt līdz 74 - 2014.gadā,” uz veiktajiem ekonomijas pasākumiem norāda komisijas priekšsēdētāja.

Komisija vēlas, lai autobāze pilnveido vidēja termiņa budžeta plānošanas procesu, nodrošina tā sasaisti ar attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, izvērtē darbinieku atlīdzības sistēmas pilnveidošanas iespējas, paredzot atlīdzības mainīgo daļu atkarībā no noslodzes, kā arī pēc remontdarbnīcas noslodzes datu uzkrāšanas (sešiem mēnešiem) uzlabo remontdarbu organizēšanu.

 

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 28.maijā