Rudens sesijā Sabiedrības saliedētības komisijas uzmanības centrā – saikne ar tautiešiem ārvalstīs

(20.12.2013.)

Saikne ar tautiešiem ārvalstīs ir viens no būtiskākajiem sabiedrības saliedētības aspektiem, un tam tika pievērsta īpaša uzmanība aizvadītajā Saeimas rudens sesijā, uzsver Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis.

Rudens sesijā komisija organizēja semināru par diasporas interešu pārstāvēšanu izcelsmes zemēs. Tajā piedalījās gan Saeimas deputāti, gan trimdas latviešu pārstāvji, citu valstu eksperti un ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību pārstāvji. Komisija pēc semināra diasporas interešu pārstāvēšanai izcelsmes zemēs veltīja komisijas sēdi, tāpat plānots veidot darba grupu ar mērķi meklēt risinājumus ciešākai diasporas un valsts institūciju sadarbībai, informē komisijas priekšsēdētājs.

Sabiedrības saliedētības komisijas uzdevums ir arī pārraudzīt Pilsonības likuma izpildi. „Tieši šīs sesijas laikā stājās spēkā apjomīgie grozījumi Pilsonības likumā, kas paver jaunas iespējas iegūt Latvijas pilsonību plašam personu lokam. Tāpēc komisija sekoja līdzi, lai atbildīgās iestādes būtu gatavas šim papildus darba apjomam, kas saistīts ar Latvijas pilsonības pieteikumu apstrādi,” norāda I.Latkovskis.

Tāpat komisija rudens sesijā vērtēja divus pieteikumus saistībā ar pilsonības piešķiršanu par īpašiem nopelniem mūsu valsts labā, kā arī vairākās sēdēs skatīja jautājumu par sabiedrības saliedētības veicināšanas pasākumu finansēšanas prioritātēm un nosacījumiem nākamā gada valsts budžetā.

Gaidāmajā Saeimas ziemas sesijā komisija turpinās aktīvi strādāt ar diasporas jautājumiem, tostarp plānots regulāri tikties ar diasporas organizāciju pārstāvjiem, norāda komisijas priekšsēdētājs.

Sabiedrības saliedētības komisija tika izveidota uz līdzšinējās Pilsonības likuma izpildes komisijas bāzes un darbojas kopš 2012.gada aprīļa. Komisijas mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību un pārvarēt etnisko sašķeltību, un tās galvenie uzdevumi ir veikt analīzi par līdzšinējo integrācijas politiku Latvijā un, iesaistot plašsaziņas līdzekļus un sabiedriskās organizācijas, rosināt kvalitatīvu dialogu par nacionālo vienotību un saliedētību.
Rudens sesijā notikušas 15 komisijas sēdes.

Sabiedrības saliedētības komisijā strādā 17 deputāti.


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 2.oktobrī
13:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisijas sēde