Juridiskā komisija atbalsta tiesnešu skaita palielināšanu rajonu (pilsētu) tiesās

(17.12.2013.)

Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 17.decembrī, nolēma virzīt izskatīšanai Saeimā lēmuma projektu par tiesnešu skaita noteikšanu rajonu (pilsētu) tiesās.

 Lēmuma projekts paredz, ka ar 2014.gada 1.janvāri rajonu (pilsētu) tiesās ir 406 tiesneši, tajā skaitā Administratīvajā rajona tiesā – 46 tiesneši. Patlaban noteikts, ka rajonu (pilsētu) tiesās ir 395 tiesneši, tostarp 80 zemesgrāmatu un 46 Administratīvās rajona tiesas tiesneši.

 Tieslietu ministrija, pamatojoties uz „tīro instanču” ieviešanu, rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu skaitu rosina palielināt kopumā par 11 tiesnešiem. Piecas tiesneša amata vietas plānots izveidot, lai nodrošinātu Augstākās tiesas reformu un rajonu (pilsētu) tiesas varētu pārņemt apgabaltiesu kā pirmās instances tiesas kompetencē ietilpstošās civillietas.

Vēl piecas tiesneša amata vietas plānots izveidot, lai paātrinātu lietu izskatīšanu Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā ietilpstošajās vispārējās jurisdikcijas tiesās, bet vienu amata vietu – Jelgavas tiesā, kas ir vienīgā rajona (pilsētas) tiesa, kurai ir piekritīgas lietas par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem.

Lēmuma projektu „Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās” atbildīgā Juridiskā komisija virzīs izskatīšanai Saeimas 19.decembra sēdē, informē Juridiskās komisijas priekšsēdētāja Ilma Čepāne.

 

Saeimas Preses dienests

 

Svētdien, 28.maijā