Jaunas „legālās narkotikas” varēs izņemt no tirgus vēl pirms pierādīts to kaitīgums

(17.10.2013.)

Jaunām psihoaktīvām vielām, kas vēl nav iekļautas aizliegto vielu sarakstā, varēs piemērot pagaidu aizliegumu uz laiku līdz 12 mēnešiem, izņemot tās no tirdzniecības. To paredz grozījumi likumā „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”, ko ceturtdien, 17.oktobrī, galīgajā lasījumā steidzamības kārtā pieņēma Saeima.

 „Ceru, ka tas būs nozīmīgs ierocis policijas rokās un kaitīgo vietu pieejamība būtiski samazināsies. Deputāti komisijā iestājās par vēl stingrākiem pasākumiem šo narkotiku ierobežošanai, taču tas acīmredzot jārisina citu likumu ietvaros. Mūsu prioritāte patlaban ir nekavējoties pieņemt jauno kārtību, kas ļaus no aprites uz gadu izņemt visas vielas, par kuru iespējamo kaitīgo ietekmi būs ziņas no citu Eiropas valstu atbildīgajiem dienestiem,” uzsver par likumprojekta virzību atbildīgās komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.

Likumprojekts paredz iespēju ar Slimību profilakses un kontroles centra lēmumu uz laiku līdz 12 mēnešiem aizliegt vai ierobežot tādu jaunu psihoaktīvo vielu vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu, kuras nav iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos. Pagaidu aizliegumu piemēros tām vielām, par kurām saņemta informācija no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu iestādes atzinums.

Patlaban policija, saņemot ziņas par iespējumu narkotisko vielu tirdzniecību, kioskos var izņemt visas preces, taču vielas, kas nav iekļautas aizliegto vielu sarakstos, ir spiesta atgriezt atpakaļ. Tostarp šobrīd ir jāatgriež arī vielas, par kurām kā kaitīgām ir informācija Agrīnās brīdināšanas sistēmā. Jaunais regulējums ļaus tās izņemt no tirdzniecības uz pārbaudes laiku līdz 12 mēnešiem.

Jaunais regulējums būs būtisks arī muitas dienestiem, ļaujot potenciāli kaitīgās vielas lielos apmēros aizturēt jau uz valsts robežas un ierobežot to nonākšanu mazumtirdzniecībā.

Reaģējot uz „legālo narkotiku” straujo izplatību, līdzīgs regulējums jau ieviests un efektīvi darbojas vairākās citās valstīs, tostarp Vācijā, Lielbritānijā, Nīderlandē un ASV, norāda likumprojekta autori.

Privātpersonai būs pienākums trīs darba dienu laikā nodot policijai psihoaktīvās vielas, kurām piemērots pagaidu aizliegums. Pagaidu aizliegumu varēs pārsūdzēt administratīvā procesa kārtībā, taču apstrīdēšana neapturēs šī lēmuma izpildi.

Ja jaunās psihoaktīvās vielas pēc pārbaudes tiks iekļautas kādā no Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru sarakstiem, izmeklēšanas iestāde lems par to iznīcināšanu. Ja šīs vielas netiks iekļautas kontrolējamo vielu sarakstos, Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde pieņems lēmumu par to atdošanu īpašniekam. Ja divu mēnešu laikā vielas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas.Preses dienests

 

Svētdien, 4.jūnijā