Vērtēs Baltijas Asamblejas balvas literatūrā, mākslā un zinātnē šī gada kandidātus

(03.10.2013.)

Saeimā piektdien, 4.oktobrī, starptautiska žūrija vērtēs 2013.gada Baltijas Asamblejas (BA) balvas kandidātus literatūrā, mākslā un zinātnē. Šo jomu eksperti no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas iepazīsies ar kandidātu darbiem un slēgtā balsojumā noteiks trīs BA 2013.gada balvas laureātus.

Žūrijas sēde notiks piektdien, 4.oktobrī, plkst.11.00 Rīgā, Jēkaba ielā 10/12, 409.telpā.

BA balva ir nodibināta, lai sekmētu literatūras, mākslas un zinātnes attīstību Baltijas valstīs un novērtētu izcilākos sasniegumus minētajās jomās. Balvas apjoms katrā kategorijā ir 5000 eiro.

BA Balvas pasniegšanas ceremonija notiks 28.novembrī Rīgā.

Informācija par kandidātiem:

Literatūrā BA balvai izvirzīti:
•    Gundega Repše (Latvija), rakstniece, nominēta par triloģiju „Smagais metāls”, Dienas grāmata, 2012.
•    Pēters Sauters (Peeter Sauter) (Igaunija), prozaiķis un aktieris par noveli „Neatstāj mani vienu” („Ära jäta mind rahule”), 2012.
•    Donalds Kajoks (Donaldas Kajokas) (Lietuva), dzejnieks, esejists un prozaiķis, nominēts par dzejoļu krājumu „Kurlajam ēzelītim” („Kurčiam asiliukui”), 2011, un romānu „Ezers un to pavadošās personas” („Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys”), 2012.

Mākslā BA balvai izvirzīti:
•    Dzintra Geka (Latvija), režisore, nominēta par dokumentālajām filmām, kas attēlo Latvijas vēstures traģiskos notikumus - Staļina represijas, deportācijas un Latvijas okupāciju – „Sibīrijas bilance”, „Pieminiet Sibīriju!” un „Stacija Latvieši 1937”.
•    Pēters Vehi (Peeter Vähi) (Igaunija), komponists, nominēts par oratoriju „Marija Magdalēna” („Maria Magdalena”), 2011, kurā izmantoti svētie raksti koptu valodā.
•    Modests Pitrens (Modestas Pitrėnas) (Lietuva), diriģents, nominēts par radošajiem centieniem, kas atspoguļo Baltijas valstu kultūru radošo mijiedarbību un to attīstību Eiropas un pasaules mērogā.

Zinātnē BA balvai izvirzīti:
•    Dr.hist.Renāte Blumberga (Latvija), zinātniece, nominēta par pētījumu kopu, kas pamatota ar arhīvu un zinātnisko ekspedīciju materiāliem un veltīta Latvijas otras pamatnācijas – lībiešu vēsturei un kultūrvēsturei.
•    Profesors Rainers Katels (Rainer Kattel) (Igaunija), zinātnieks, nominēts par pēdējo triju gadu laikā vislabāk veikto un publicēto pētījumu par tematiem, kas vieno Baltijas valstu pārvaldes, ekonomikas un inovācijas nozares.
•    Habilitētais profesors Dr.Jozs Vids Gražulēvičs (Vidas Gražulevičius) (Lietuva), nominēts par sasniegumiem materiālķīmijā un inženierzinātnēs, kā arī par aktīvo sadarbību ar pārējo Baltijas valstu zinātniekiem izpētes projektu izstrādē un īstenošanā.

BA balva ir dibināta 1994.gadā, un to ieguvuši daudzi pazīstami kultūras, zinātnes un mākslas jomas darbinieki. 2012.gada BA balvu literatūrā saņēma Aivars Kļavis par tetraloģiju „Viņpus vārtiem”. Balva mākslā tika piešķirta mākslinieku grupai „Visual solutions” no Igaunijas par mākslinieciskajiem sasniegumiem, kas veicina Igaunijas, Latvijas un Lietuvas mākslas telpas apvienošanu vienotā diskusiju forumā. Savukārt balvu zinātnē saņēma habilitētais profesors Aļģis Petrs-Piskarsks (Algis Petras-Piskarskas) no Lietuvas par progresīviem lāzerfizikas un nelineārās optikas pētījumiem, inovatīvu lāzerinstrumentu izstrādi un auglīgu starptautisko sadarbību Eiropas un pasaules mērogā.

Informācija par BA:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu sadarbības organizācija, kas dibināta ar mērķi koordinēt Baltijas valstu sadarbību parlamentārā līmenī, diskutēt par jautājumiem un projektiem, kas kopīgi visām trim reģiona valstīm, kā arī, lai paustu kopēju nostāju par politiskiem, ekonomiskiem, sociāliem un kultūras jautājumiem Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. BA veido nacionālās delegācijas - 12 līdz 20 deputāti no katras Baltijas valsts parlamenta.Saeimas Preses dienests

Sestdien, 3.jūnijā