Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā lems par būtiskām izmaiņām tiesu varas regulējumā

(12.06.2013.)

Saeima ceturtdien, 13.jūnijā, skatīs grozījumus likumā „Par tiesu varu”, kas paredz prasību tiesām visus atklātās sēdēs pieņemtus un spēkā stājušos tiesas spriedumus publicēt internetā. Likuma grozījumi paredz arīdzan palielināt tiesu priekšsēdētāju pilnvaras un atbildību, paaugstināt tiesneša amata pildīšanas maksimālo vecumu līdz 70 gadiem, kā arī līdz 2017.gadam pilnībā pabeigt pāreju uz „tīro instanču” tiesām.

Izskatīšanai otrajā galīgajā lasījumā Saeimas sēdei sagatavoti grozījumi „Dziesmu un deju svētku likumā”, kas paredz šogad noteikt brīvdienu pēc Vispārējo Latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma tikai svētku dalībniekiem.

Rītdien galīgajā lasījumā Saeima lems par grozījumiem „Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”, kas cita starpā paredz ieviest bezdarbnieku profilēšanu jeb sadalīšanu noteiktās grupās secīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības pasākumos, kā arī citus pasākumus, lai veiksmīgāk sekmētu bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū.

Trešajā lasījumā Saeima rīt lems arī par grozījumiem „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā”. Grozījumi noteiks stingrākas prasības ieroču atļauju saņemšanai un ieroču nēsāšanai. Likumu paredzēts papildināt ar jaunu pantu par veselības pārbaudi ieroču glabāšanai un izmantošanai. Grozījumi arī paredz termiņus ieroču nēsāšanas atļaujai, kā arī paredzētas izmaiņas ieroču atļaujas izsniegšanas aizliegumā.

Lai uzlabotu piekļuvi informācijai par Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem un starptautisko līgumu noslēgšanas pārskatāmību, kā arī nodrošinātu divpusējo un daudzpusējo līgumu projektu savlaicīgu izvērtēšanu un Latvijas interešu maksimālu ievērošanu, parlaments rīt galīgajā lasījumā lems arī par grozījumiem likumā „Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem”.

Saeimas darba kārtībā otrajā lasījumā ir grozījumi Izglītības likumā, kas paredz definēt mācību līdzekļus un noteikt, kuri no tiem jāfinansē valstij un kuri – pašvaldībai. Paredzēts, ka vecākiem būs jāfinansē tikai bērnu individuālie mācību piederumi.

Otrajā lasījumā Saeima rīt lems arī par grozījumiem likumā „Par policiju”, kas paredz no vardarbības un vajāšanas cietušajām personām iespēju civilprocesa ietvaros vērsties tiesā, tostarp ar policijas starpniecību, un lūgt tiesu noteikt ierobežojumus vardarbīgajai personai. Likumprojekts rada arī jaunas tiesības Valsts policijai un Pašvaldību policijai izsaukuma laikā uz mājsaimniecību.

13.jūnija sēdē deputāti lems par vairāku deputātu un Ministru kabineta iesniegto likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās. To vidū ir deputātu rosinātie grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz no 2013.gada 1.septembra pensionāriem neapliekamo minimumu paaugstināt līdz 2400 latiem gadā jeb 200 latiem mēnesī.

Darba kārtībā iekļauts arī ikgadējais Latvijas Republikas tiesībsarga ziņojums Saeimai par Tiesībsarga biroja darbu 2012.gadā.

Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir lūgusi papildināt Saeimas sēdes darba kārtību, lai rītdien deputāti lemtu par Danas Reiznieces-Ozolas 11.Saeimas deputātes mandāta atjaunošanu.

Rītdienas sēdes darba kārtību ir lūgusi papildināt arī Sociālo un darba lietu komisija un iekļaut tajā komisijas sagatavotos grozījumus likumā „Par valsts pensijām”, kas paredz 2013.gada 1.septembrī pārskatīt valsts pensijas, kuru apmērs nepārsniedz 200 latus, piemērojot indeksu 1,04.

Saeima lems par izmaiņām apstiprinātajā Saeimas sēdes darba kārtībā, lai iekļautu tajā grozījumus „Būvniecības likumā”, kas paredz svītrot normu, ka būvniecības darbus var sākt tikai mēnesi pēc būvatļaujas izsniegšanas neatkarīgi no tā, vai kāds to ir vai nav apstrīdējis vai pārsūdzējis.

Saeimas sēdes darba kārtību ir lūgusi papildināt arī Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija un iekļaut tajā grozījumus „Ķemeru nacionālā parka likumā”, kas paredz noteikt īpašu statusu Ķemeru nacionālā parka teritorijai, kurā atrodas vēsturiskā Ķemeru sanatorija.

Kopumā Saeimas 13.jūnija sēdes darba kārtībā iekļauti 27 jautājumi. Sēdes darba kārtība pieejama: http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS2_DK.nsf/DK?ReadForm

 


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 3.jūnijā