Tautsaimniecības komisija trešajā lasījumā atbalsta izmaiņas medību jomas regulējumā

(12.06.2013.)

Lai uzlabotu medību jomas regulējumu, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 12.jūnijā, izskatīšanai Saeimā trešajā galīgajā lasījumā atbalstīja apjomīgus grozījumus Medību likumā. Grozījumi paredz samazināt administratīvo slogu medniekiem un ieviest efektīvu mehānismu medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu samazināšanai.

Likumprojekts paredz mainīt regulējumu pieļaujamajam nomedīšanas apjomam – turpmāk to plānots katrai sugai noteikt pēc populācijas stāvokļa. Līdz šim nomedīšanas apjomu noteica Valsts meža dienests, pamatojoties uz dzīvnieku uzskaites datiem.

Izmaiņas paredz atļaut publiskajos ūdeņos un to tauvas joslā medīt visus nelimitētos medījamos dzīvniekus, lai preventīvi samazinātu postījumu apjomu, ko, piemēram, nodara bebru pieaugošais populācijas blīvums. Pašreizējā likuma redakcija noteic, ka publiskajos ūdeņos bez medību pieteikšanas atļauts medīt ūdensputnus, Amerikas ūdeles un jenotsuņus.

Grozījumi paredz jaunu regulējumu, kas nosaka medību aizlieguma teritorijas, piemēram, pilsētās, kapsētās, kā arī vietās, kur nebūs reģistrēts medību iecirknis.

Grozījumi paplašinās medībās atļauto rīku klāstu, nosakot, ka lokus var izmantot arī nebrīvē turēto savvaļas sugu dzīvnieku un nelimitēti medījamo sugu dzīvnieku medībās. Tāpat tiek atcelti ierobežojumi par nakts redzamības tēmekļu un atsevišķu ieroču izmantošanai mežacūku, lapsu un jenotsuņu medībās.

Grozījumi noteiks arī izmaiņas medību suņu apmācībā un izmantošanā medībās, medību dokumentācijā un uzraudzībā, samazinot administratīvo slogu medniekiem un atvieglojot nosacījumus ārvalstu medniekiem piedalīties medībās Latvijā.

Jaunajā regulējumā precizēta pašreizējā likuma norma par klaiņojošu dzīvnieku nošaušanu, nosakot, ka medībām pielīdzināma klaiņojošu mājas (istabas) dzīvnieku nonāvēšana medību platībās, izmantojot medību šaujamieročus un ievērojot dzīvnieku aizsardzības starptautiskos līgumus un citus normatīvos aktus.

Ministru kabinetam būs jānosaka kārtība attiecībā uz medību rīku un lielas jaudas pneimatisko ieroču izmantošanu, medību vadītāja pienākumiem un tiesībām, medību iecirkņu izveidošanu un reģistrēšanu, valsts nodevas apmēru par mednieku eksāmeniem, šķirnes medību suņu apzīmēšanu un izmantošanu medībās, medību atļauju izsniegšanu, kā arī savvaļas medījamo dzīvnieku piebarošanu un publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā nelimitēto dzīvnieku medīšanu.

Medību likuma grozījumi attieksies uz 24 000 Latvijas aktīvo mednieku un apmēram 150 000 zemes īpašnieku. 

Plānots, ka likuma grozījumi stāsies spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Par Medību likuma grozījumu atbalstīšanu trešajā lasījumā vēl jālemj Saeimai.Saeimas Preses dienests

Svētdien, 28.maijā