Elīna Siliņa: jānovērš nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas nepilnības un jāveicina nodokļa maksāšanas disciplīna

(21.03.2013.)

Atbildīgajām ministrijām ir jānovērš nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) administrēšanas sistēmā pastāvošās nepilnības un pašvaldībām jāveic pasākumi, kas uzlabotu nodokļa maksāšanas disciplīnu. To pēc Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdes, vērtējot Valsts kontroles (VK) revīziju par Rīgas pašvaldības darbību NĪN administrēšanā, secina komisijas priekšsēdētāja Elīna Siliņa.

„Valsts kontroles revīzija ir atklājusi ne tikai Rīgā pastāvošās NĪN administrēšanas problēmas, bet arī sistēmas nepilnības, ar kurām saskaras citas pašvaldības un kuras jānovērš. Būtiskas likumu izmaiņas īsi pirms nodokļa aprēķina uzsākšanas, nepilnīgs regulējums attiecībā uz būvobjektu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā un neprecīza informācija valsts uzturētajās informācijas sistēmās – tā ir tikai daļa no sistēmas nepilnībām, ko konstatējusi Valsts kontrole. Pašreizējā sistēma ir neefektīva un nereti rada kļūdas nodokļa aprēķinā,” norāda E.Siliņa.

Komisijas priekšsēdētāja uzsver, ka pašvaldībām ir jāveicina NĪN maksāšanas disciplīna. „Nodokļa administrācijas iestādēm ir jādod skaidrs signāls NĪN maksātājiem, ka nodoklis ir jānomaksā laikus un sistēmas nepilnību izmantošana vai nomaksas novilcināšana neļaus izvairīties no NĪN nomaksas, bet tieši pretēji – radīs papildu izdevumus. Protams, jāparedz mehānisms, kā finansiālās grūtībās nonākuši nodokļu maksātāji varētu vienoties ar NĪN administrāciju par atlikto vai izlīdzināto maksājumu. Diemžēl Rīgas pilsētas pašvaldības NĪN administrācijas iestāde nav veikusi pietiekamus pasākumus, lai veicinātu savlaicīgu nodokļa samaksu, kā rezultātā līdz 2011.gada 31.decembri nodokļa parāds bija 12,5 miljoni,” uzsver E.Siliņa.

Tāpat E.Siliņa vērš uzmanību, ka Rīgas pašvaldībā arī attiecībā uz būvatļauju apsekošanu vērojama gadiem ieilgusi bezdarbība, un kontroles sistēma joprojām nav efektīva. VK revīzijā izlases veidā pārbaudītie darījumi liek secināt, ka ir pieļauta ilggadēja NĪN neiekasēšana no pabeigtām, apdzīvotām, bet ekspluatācijā nenodotām jaunbūvēm. Piemēram, no VK izlasē iekļautajiem objektiem 79 procentos gadījumu jaunu objektu būvniecībai izsniegtajām būvatļaujām derīguma termiņš bija beidzies vairāk nekā pirms gada, vismaz 42 procentos gadījumu būvobjekti bija jāreģistrē Kadastra informācijas sistēmā, bet tas nav izdarīts, līdz ar to nodoklis šādiem objektiem nav aprēķināts.

„Jāsecina, ka NĪN nodokļu administrācija ne vienmēr saņem informāciju par valsts un pašvaldību iznomātajiem nekustamiem īpašumiem, līdz ar to šādu īpašumu nomniekiem netiek aprēķināts NĪN, kā to paredz likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”. Finanšu ministrijai būtu jāparedz mehānisms, kā pašvaldības varētu iegūt informāciju par valsts iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem, citādi veidojas situācija, ka, piemēram, komersanti, kuri nomā nekustamo īpašumu no valsts vai pašvaldības, nepamatoti izvairās no nodokļa nomaksas, kas uzskatāms par konkurenci kropļojošu apstākli,” atzīmē E.Siliņa.

Komisijas priekšsēdētāja arī uzsver, ka pēc šīs VK revīzijas Rīgas pilsētas pašvaldībai būtu lietderīgi iepazīties ar VK izmantotajām pārbaužu metodēm un, pielietojot tās, apzināt visus gadījumus, kad nodoklis aprēķināts nepamatoti vai piemērota neatbilstoša nodokļu likme. 


Saeimas Preses dienests

Piektdien, 9.jūnijā
09:00  Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi vardarbības pret bērniem jautājumos Dr. Najat Maalla M´jid
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas Agitas Zariņas-Stūres un komisijas deputātu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
10:00  Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas deputātu tikšanās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi vardarbības pret bērniem jautājumos Dr. Najat Maalla M´jid
10:15  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Andra Sprūda un komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas komisijas komisāru budžeta un administrācijas jautājumos Johannes Hahn
11:15  Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētāja Ingmāra Līdakas tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
15:00  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājas vietnieces Ingrīdas Circenes un komisijas deputātu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju
16:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Gruzijas parlamentu vadītājas Aivas Vīksnas un grupas locekļu tikšanās ar Gruzijas parlamenta deputātu sadraudzības grupas ar Latvijas parlamentu delegāciju