Elīna Siliņa: jānovērš nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas nepilnības un jāveicina nodokļa maksāšanas disciplīna

(21.03.2013.)

Atbildīgajām ministrijām ir jānovērš nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) administrēšanas sistēmā pastāvošās nepilnības un pašvaldībām jāveic pasākumi, kas uzlabotu nodokļa maksāšanas disciplīnu. To pēc Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdes, vērtējot Valsts kontroles (VK) revīziju par Rīgas pašvaldības darbību NĪN administrēšanā, secina komisijas priekšsēdētāja Elīna Siliņa.

„Valsts kontroles revīzija ir atklājusi ne tikai Rīgā pastāvošās NĪN administrēšanas problēmas, bet arī sistēmas nepilnības, ar kurām saskaras citas pašvaldības un kuras jānovērš. Būtiskas likumu izmaiņas īsi pirms nodokļa aprēķina uzsākšanas, nepilnīgs regulējums attiecībā uz būvobjektu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā un neprecīza informācija valsts uzturētajās informācijas sistēmās – tā ir tikai daļa no sistēmas nepilnībām, ko konstatējusi Valsts kontrole. Pašreizējā sistēma ir neefektīva un nereti rada kļūdas nodokļa aprēķinā,” norāda E.Siliņa.

Komisijas priekšsēdētāja uzsver, ka pašvaldībām ir jāveicina NĪN maksāšanas disciplīna. „Nodokļa administrācijas iestādēm ir jādod skaidrs signāls NĪN maksātājiem, ka nodoklis ir jānomaksā laikus un sistēmas nepilnību izmantošana vai nomaksas novilcināšana neļaus izvairīties no NĪN nomaksas, bet tieši pretēji – radīs papildu izdevumus. Protams, jāparedz mehānisms, kā finansiālās grūtībās nonākuši nodokļu maksātāji varētu vienoties ar NĪN administrāciju par atlikto vai izlīdzināto maksājumu. Diemžēl Rīgas pilsētas pašvaldības NĪN administrācijas iestāde nav veikusi pietiekamus pasākumus, lai veicinātu savlaicīgu nodokļa samaksu, kā rezultātā līdz 2011.gada 31.decembri nodokļa parāds bija 12,5 miljoni,” uzsver E.Siliņa.

Tāpat E.Siliņa vērš uzmanību, ka Rīgas pašvaldībā arī attiecībā uz būvatļauju apsekošanu vērojama gadiem ieilgusi bezdarbība, un kontroles sistēma joprojām nav efektīva. VK revīzijā izlases veidā pārbaudītie darījumi liek secināt, ka ir pieļauta ilggadēja NĪN neiekasēšana no pabeigtām, apdzīvotām, bet ekspluatācijā nenodotām jaunbūvēm. Piemēram, no VK izlasē iekļautajiem objektiem 79 procentos gadījumu jaunu objektu būvniecībai izsniegtajām būvatļaujām derīguma termiņš bija beidzies vairāk nekā pirms gada, vismaz 42 procentos gadījumu būvobjekti bija jāreģistrē Kadastra informācijas sistēmā, bet tas nav izdarīts, līdz ar to nodoklis šādiem objektiem nav aprēķināts.

„Jāsecina, ka NĪN nodokļu administrācija ne vienmēr saņem informāciju par valsts un pašvaldību iznomātajiem nekustamiem īpašumiem, līdz ar to šādu īpašumu nomniekiem netiek aprēķināts NĪN, kā to paredz likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”. Finanšu ministrijai būtu jāparedz mehānisms, kā pašvaldības varētu iegūt informāciju par valsts iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem, citādi veidojas situācija, ka, piemēram, komersanti, kuri nomā nekustamo īpašumu no valsts vai pašvaldības, nepamatoti izvairās no nodokļa nomaksas, kas uzskatāms par konkurenci kropļojošu apstākli,” atzīmē E.Siliņa.

Komisijas priekšsēdētāja arī uzsver, ka pēc šīs VK revīzijas Rīgas pilsētas pašvaldībai būtu lietderīgi iepazīties ar VK izmantotajām pārbaužu metodēm un, pielietojot tās, apzināt visus gadījumus, kad nodoklis aprēķināts nepamatoti vai piemērota neatbilstoša nodokļu likme. 


Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 26.maijā
09:00  Saeimas 2022. gada 19. maija kārtējās sēdes turpinājums
10:30  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Grieķijas parlamentu darba sanāksme - grupas vadītāja vēlēšanas
12:30  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
12:40  Saeimas simtgadei veltītā ceriņa vārda došanas pasākums
13:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
16:20  Saeimas kārtējā sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta