Tautsaimniecības komisija trešajā lasījumā atbalsta grozījumus Pasta likumā, kas nodrošinās pārskatāmu regulējumu visiem pasta pakalpojumu tirgus dalībniekiem

(13.03.2013.)

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 13.martā, noslēdza darbu pie Pasta likuma grozījumu trešā lasījuma redakcijas, kas nodrošinās pārskatāmu un precīzu regulējumu pilnīgi liberalizēta pasta pakalpojumu tirgū visiem tā dalībniekiem.

Likuma grozījumi precizē sabiedrisko pakalpojumu regulatora funkcijas un uzdevumus. Turpmāk regulatoram būs jānosaka pasta komersantam vienlaikus nododamo pasta sūtījumu skaitu attiecībā uz sūtījumiem vairumā, universālā pasta pakalpojuma sniedzēju, kā arī jāuzrauga universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes atbilstība noteiktajām prasībām.

Tāpat likuma grozījumi nosaka universālā pasta pakalpojuma vispārīgos principus, saistības un pakalpojuma sniedzēja izvēles nosacījumus. Likumā būs noteikts, ka universālais pasta pakalpojums ir minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem visā valsts teritorijā neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas.

Lai veicinātu efektīvu universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, izvēlētajam pasta komersantam būs jāievēro kvalitātes prasības pasta sūtījumu savākšanā, šķirošanā, pārvadāšanā, piegādē, pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, kā arī piekļuves punktu izvietojumā un skaitā. Tāpat tiks noteiktas prasības pakalpojumu lietotājiem nodrošināt iespēju izmantot universālā pasta pakalpojumus par vienotu tarifu visā valsts teritorijā, kā arī sniegt šo pakalpojumu ekonomiski izdevīgākajā veidā. Grozījumi paredz, ka universālā pasta pakalpojuma prasības noteiks uz pieciem gadiem.

Likumprojekts paredz, ka universālā pasta pakalpojuma sniedzējam būs tiesības slēgt ar personām individuālas vienošanās par īpašiem tarifiem. Īpašos tarifus nosaka, ņemot vērā izmaksas salīdzinājumā ar darbībām, kas ietver visu standarta pasta pakalpojumu sniegšanu (savākšana, šķirošana un piegāde) un kas nevar būt zemāki par izmaksām. Ja pakalpojuma sniedzējs piemēros šādu īpašo tarifu, tas būs pieejams visiem lietotājiem. Likuma grozījumi paredz pienākumu Ministru kabinetam noteikt abonēto preses izdevumu piegādes cenas pasta komersantam, kurš sniegs universālo pasta pakalpojumu.

Likums papildināts ar jaunu normu, nosakot, ka adresāts varēs pieprasīt pasta komersantam informēt adresātu par sūtījuma saņemšanu, izmantojot noteiktus elektronisko sakaru līdzekļus, ja pasta komersants šādu iespēju var nodrošināt. Šādā gadījumā rakstveida informatīvais paziņojums papīra formā par sūtījuma saņemšanu adresātam nebūs jāpiegādā.
No likuma izslēgta norma, kas ļāva veikt pasta sūtījumu piegādi savām vajadzībām bez atlīdzības trešajām personām, novēršot negodīgas konkurences riskus pasta tirgū.

Likumprojekts paredz, ka pasta komersantiem turpmāk būs arī jānodrošina pasta sūtījumu noslēpumu un glabātās informācijas konfidencialitāti, publisku informāciju par pakalpojumu tarifiem un sūtījumu piegādes nosacījumiem, lietotāju sūdzību izskatīšana, kā arī jāsniedz informācija likumā noteiktajām institūcijām par sniegto pakalpojumu rādītājiem.

Likuma grozījumi precizē esošos terminus un papildina ar jauniem, kas saistīti ar pasta sūtījumu un pakalpojumu aprakstu, lai lietotu vienotu terminoloģiju attiecībās ar Eiropas Komisiju, Pasaules Pasta Savienību un citām valstīm.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 30.maijā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
09:00  Ārlietu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde
13:00  Ārlietu komisijas sēde
13:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Itālijas parlamentu tikšanās ar Itālijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku V.E. Alessandro Monti
13:30  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:40  Saeimas priekšsēdētāja biedra Jāņa Grasberga tikšanās ar Polijas Republikas Sejma Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Radosław Fogiel
14:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas kopsēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas kopsēde
15:00  EDSO PA Latvijas delegācijas vadītāja Riharda Kola organizēta sanāksme ar līdzīgi domājošu valstu delegāciju vadītājiem
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu tikšanās ar Polijas Republikas Sejma Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Radosław Fogiel