Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa sarunā ar ES Tiesas prezidentu uzsver taisnīgas tiesas nozīmi demokrātijā

(13.03.2013.)

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa trešdien, 13.martā, oficiālās vizītes Luksemburgā ietvaros tikās ar Eiropas Savienības (ES) Tiesas prezidentu Vasiliju Skurisu (Vassilios Skouris).

„Taisnīga tiesa ir viens no būtiskākajiem demokrātiskas un tiesiskas valsts stūrakmeņiem. Eiropas Savienības tiesa šajā jomā spēlē būtisku lomu, Latvijai pārņemot un īstenojot ES tiesības,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar atbildīgajām institūcijām pārkāpumu procedūru ietvaros, Eiropas Komisija nav vērsusies ES tiesās pret Latvijas Republiku ar prasību par dalībvalsts saistību neizpildi, V.Skurisam norādīja S.Āboltiņa.

„Šobrīd varam secināt, ka Eiropas Savienības Tiesai ir nenovērtējama autoritāte Latvijas likumdevēja, tiesu un izpildvaras, kā arī visas sabiedrības ieskatā – tā ir vienīgā un īstenā ES iestāde, kuras kompetencē ir ES tiesību interpretācija un piemērošanas kontrole dalībvalstīs. Arī Latvijas parlamentam ES Tiesas judikatūra ir fundamentāls atskaites punkts nacionālo tiesību jaunradē un tālākveidošanā,” apliecināja Saeimas priekšsēdētāja.

Saeimas priekšsēdētāja kā aktīvu un sekmīgu raksturoja Latvijas tiesu sadarbību ar Eiropas Savienības Tiesu prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā – lūdzot interpretēt kādu ES tiesību aspektu. „Tas liecina, ka Latvijas tiesas ir ieinteresētas un vēlas aktīvi piedalīties ES tiesu judikatūras veidošanā, kā arī to, ka mūsu tiesas aktīvi seko līdzi Eiropas Savienības tiesību attīstībai,” pauda S.Āboltiņa, uzsverot, ka tieši šādā veidā tiek veidota vienota un saprotama ES tiesību izpratne un piemērošana, kas ļauj valstij izvairīties no ES tiesību pārkāpumiem.

S.Āboltiņa atzina, ka nesen spēkā stājušās izmaiņas ES Tiesas Reglamentā ļaus panākt vēl ciešāku un konstruktīvāku sadarbību starp ES Tiesu un Latvijas parlamentu, tiesām un izpildvaru ar vienotu kopējo mērķi – pareizu un efektīvu ES tiesību īstenošana dalībvalstī.

Sarunas noslēgumā S.Āboltiņa Latvijas parlamenta vārdā sveica ES Tiesu un tās locekļus ar 50.gadskārtu spriedumam, ar kuru tika de facto un de iure apstiprināta ES tiesību esība starp citām tiesību sistēmām un iedibināti principi šo tiesību tālākai attīstībai.

Vizītes ietvaros Saeimas priekšsēdētāja tikās arī ar ES Tiesas Vispārējās tiesas tiesnesi Ingrīdu Labucku.

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa no 11. līdz 13.martam pēc Luksemburgas parlamenta priekšsēdētāja Lorēna Mozāra (Laurent Mosar) ielūguma uzturas oficiālā vizītē Luksemburgā.

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 29.maijā