Aicina pieteikt darbus Baltijas Asamblejas ikgadējai balvai

(04.03.2013.)

Baltijas Asambleja (BA) aicina līdz šī gada 3.jūnijam pieteikt darbus ikgadējai BA balvai literatūrā, mākslā un zinātnē.

BA balva ir nodibināta, lai sekmētu literatūras, mākslas un zinātnes attīstību Baltijas valstīs un novērtētu izcilākos sasniegumus šajās jomās. Katras balvas apjoms ir 5000 eiro. Tās konkursa uzvarētājiem pasniegs nākamajā BA sesijā, kas notiks Rīgā šī gada 28.novembrī.
 
Balvu literatūrā piešķir igauniski, latviski vai lietuviski uzrakstīta romāna, lugas, dzejoļu, stāstu un apcerējumu krājuma vai tamlīdzīga sacerējuma autoram. Darba pirmpublicējumam jābūt izdotam pēdējo triju gadu laikā.

Balvu mākslā piešķir autoram vai izpildītājam par pēdējo triju gadu laikā radītu mākslas darbu vai darbu ciklu tēlotājmākslā, lietišķajā mākslā, mūzikā, arhitektūrā un teātra mākslā vai kinomākslā. To piešķir režisoram, solistam, aktierim, baleta māksliniekam vai izpildītājmākslinieku grupai par izcilu māksliniecisku sniegumu pēdējo triju gadu laikā.

Savukārt balvu zinātnē piešķir izcila zinātniska darba vai pētījumu sērijas autoram humanitārajās, sociālajās vai dabas zinātnēs, ja darbam ir starptautiska nozīme, tas veicina zinātnes attīstību Baltijas reģionā un publicēts pēdējo triju gadu laikā.

Balvai iesniegtos literatūras, mākslas un zinātnes darbus vērtē attiecīgās jomas eksperti, kuri kopā veido BA balvas žūrijas komiteju un tās sastāvā ir deviņi cilvēki katrā Baltijas valstī.

Darbus līdz ar pretendenta biogrāfiju, divām recenzijām un citiem papildu materiāliem (ja tādi ir) jāsūta Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sekretārei Ingrīdai Putniņai (Saeima, Rīgā, M.Trokšņu ielā 2, LV-1811) līdz šī gada 3.jūnijam (ieskaitot). Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz e-pastu Ingrida.Putnina@saeima.lv.

2012.gadā BA balvu literatūrā par tetraloģiju „Viņpus vārtiem” saņēma Aivars Kļavis. Balva mākslā tika piešķirta mākslinieku grupai „Visual solutions” no Igaunijas par mākslinieciskajiem sasniegumiem, kas veicina Igaunijas, Latvijas un Lietuvas mākslas telpas apvienošanu vienotā diskusiju forumā. Savukārt balvu par sasniegumiem zinātnē pērn saņēma habilitētais profesors Aļģis Petrs-Piskarsks (Algis Petras-Piskarskas) no Lietuvas par progresīviem lāzerfizikas un nelineārās optikas pētījumiem, inovatīvu lāzerinstrumentu izstrādi un auglīgu starptautisko sadarbību Eiropas un pasaules mērogā.

Informācija par BA:
Baltijas Asambleja ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu sadarbības organizācija, kas dibināta ar mērķi koordinēt Baltijas valstu sadarbību parlamentārā līmenī, diskutēt par jautājumiem un projektiem, kas kopīgi visām trim reģiona valstīm, kā arī, lai paustu kopēju nostāju par politiskiem, ekonomiskiem, sociāliem un kultūras jautājumiem Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. BA veido nacionālās delegācijas - 12 līdz 20 deputāti no katra Baltijas valstu parlamenta.


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 28.maijā