Saeima: arheoloģiskās senvietās atrastās senlietas pieder valstij

(20.12.2012.)

Arheoloģiskās senvietās zemē, virs zemes vai ūdenī atrastas senlietas pieder valstij, un tās glabā publiskie muzeji. To nosaka Saeimas ceturtdien, 20.decembrī, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi likumā „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”.

Grozījumi paredz senlietu definīciju, nosakot, ka tās ir cilvēka apzinātas darbības rezultātā radīti priekšmeti — artefakti, piemēram, rotaslietas, ieroči, darbarīki, iedzīves priekšmeti, keramikas izstrādājumi, monētas veselā vai fragmentārā veidā, kas atrasti zemē, virs zemes vai ūdenī.

Paredzēta arī stingrāka kultūras pieminekļu izpētes, konservācijas, restaurācijas un remonta darbu veikšanas kārtība. Turpmāk bez nekustamā īpašuma īpašnieka atļaujas vai bez Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) atļaujas kultūras pieminekļu izpētei būs aizliegts izmantot ierīces metāla priekšmetu un materiāla blīvuma noteikšanai, piemēram, metāla detektorus.

Tāpat bez nekustamā īpašuma īpašnieka atļaujas aizliegts veikt kultūras pieminekli pārveidojošas darbības. Savukārt Kultūras pieminekļu aizsardzības zonā darbības, kas ietekmē kultūrvēsturisko vidi, piemēram, būvniecība, zemes reljefa mākslīga pārveidošana, mežsaimnieciska darbība, tādu iepriekš neidentificētu priekšmetu izcelšana no zemes vai ūdens, kuriem varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, drīkstēs veikt tikai ar VKPAI atļauju.

Finansējums kultūras pieminekļu uzturēšanai būs jāparedz gan no valsts, gan pašvaldības budžeta. Pēc VKPAI ierosinājuma finansējums no valsts budžeta līdzekļiem būs pieejams kultūras pieminekļu izpētei un sabiedrības apskatei pieejamo valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, bet pašvaldības finansējums – sabiedrības apskatei pieejamo vietējas nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai.

Likuma grozījumi arī ― no desmit uz piecām― samazina dienu skaitu, kuru laikā rakstveidā jāziņo VKPAI par zemē, ūdenī, būvēs vai to daļās un atliekās atrastajiem objektiem, kuriem varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība.
Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 2.oktobrī
13:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Uzņēmējdarbības attīstības apakškomisijas sēde