Novērsīs Turkmenistānā un AAE strādājošu Latvijas uzņēmumu dubultu aplikšanu ar nodokļiem

(17.11.2012.)

Turkmenistānā un Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) strādājošiem Latvijas uzņēmējiem turpmāk būs nodrošināts stabils nodokļu maksāšanas režīms, kuru neietekmēs Turkmenistānas un AAE nodokļu normatīvo aktu grozījumi. To paredz Saeimā ceturtdien, 15.novembrī, galīgajā lasījumā atbalstītie likumprojekti, ar kuriem tiek pieņemta un apstiprināta Latvijas un Turkmenistānas konvencija, kā arī Latvijas un AAE konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tās protokols.

Tāpat abu konvenciju mērķis ir novērst pušu uzņēmēju izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Līgums radīs likumīgu pamatu Latvijas un Turkmenistānas, kā arī Latvijas un AAE nodokļu administrācijas iestāžu tiešai sadarbībai, tām regulāri apmainoties ar informāciju.
Līdz ar konvenciju stāšanos spēkā katras līgumslēdzējas valsts investoriem būs stabilāks nodokļu aplikšanas režīms otrā valstī attiecībā uz uzņēmējdarbības ienākumu, dividendēm, procentiem un autoratlīdzībām.

Latvijas un AAE līgums paredz, ka dividendes un autoratlīdzības to izcelsmes valstī var aplikt ar nodokli, kura likme nepārsniedz piecus procentus no kopapjoma, savukārt procentu maksājumus to izcelsmes valstī var aplikt ar nodokli, kura likme nepārsniedz 2,5 procentus no procentu kopapjoma.

Savukārt Latvijas un Turkmenistānas līgums paredz, ka to izcelsmes valstī dividendes var aplikt ar nodokli, kas nepārsniedz piecus procentus no dividenžu kopapjoma, ja dividenžu īstenais īpašnieks ir sabiedrība, kas tieši pārvalda vismaz ceturtdaļu tās sabiedrības kapitāla, kura izmaksā dividendes, un desmit procentus no dividenžu kopapjoma visos pārējos gadījumos. Tāpat līgums paredz, ka procentu maksājumus un autoratlīdzības to izcelsmes valstī var aplikt ar nodokli, kura likme nepārsniedz desmit procentus no šo procentu vai autoratlīdzību kopapjoma.

Latvija ir apstiprinājusi konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu ar 52 valstīm, ar piecām valstīm Latvijas parakstītās konvencijas vēl nav stājušās spēkā, taču ar septiņām valstīm konvencijas ir parafētas, bet vēl nav parakstītas. Savukārt ar piecām valstīm Latvija ir uzsākusi sarunas par konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noslēgšanu.


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 3.jūnijā