Baltijas Asambleja aicina uz efektīvu sadarbību finanšu, enerģētikas, pētniecības un sabiedrības veselības jomā

(09.11.2012.)

Baltijas Asambleja (BA) aicina Baltijas valstu parlamentus, valdības un Baltijas Ministru padomi (BMP) strādāt pie finanšu stabilitātes sadarbības mehānismiem, nodokļu krāpšanas un narkotiku izplatības apkarošanas pasākumiem, kā arī kopīgiem enerģētikas projektiem un sadarbības pētniecībā. Šie rīcības virzieni iekļauti BA rezolūcijā, kas piektdien, 9.novembrī, pieņemta Viļņā BA 31.sesijas ietvaros.

Rezolūcijā uzsverot, ka finanšu krīze identificējusi nepieciešamību mainīt finanšu stabilitātes mehānismus, uzraudzības un regulēšanas instrumentus, BA aicina saskaņot Baltijas valstu finanšu tirgus regulējošos tiesību aktus un novērst tiesiskos šķēršļus uzraudzības iestāžu savstarpējā informācijas apmaiņā.   

BA akcentē nepieciešamību pēc inovatīva un daudzpusēja pārrobežu mehānisma, kas palīdzētu apkarot nodokļu krāpšanu, bet neapgrūtinātu brīvu pārvietošanos un tirdzniecību. Rezolūcijā BA deputāti aicina stiprināt Baltijas valstu sadarbību pievienotās vērtības nodokļa krāpšanas apkarošanā un mudina Baltijas valstu nodokļu administrācijas pastāvīgi sadarboties un apmainīties ar informāciju.

Attiecībā uz narkotiku izplatības apkarošanu BA aicina BMP ar efektīviem un informatīviem pasākumiem vērsties pret sabiedrības veselību un drošību apdraudošu uzskatu popularizēšanu. Neapdraudot nacionālās prioritātes, ir jāaizstāv kopīga politiskā nostāja attiecībā uz nākamo Eiropas Savienības (ES) Narkomānijas apkarošanas stratēģiju. Ne mazāk būtiska ir visu valstu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbība, īstenojot šo stratēģiju. BA arī aicina piešķirt pietiekamus finanšu, cilvēku un tehniskos resursus, lai starptautiskajā un reģionālajā mērogā apkarotu narkotisko un psihotropo vielu kontrabandu un izplatīšanu „uz ielām”.

Tāpat BA rezolūcijā pausts aicinājums BMP izstrādāt un iesniegt valstu parlamentiem apstiprināšanai kopīgu ilgtermiņa Baltijas enerģētikas stratēģiju, ieviest izstrādātos reģionālos enerģētikas infrastruktūras projektus, vienlaikus ievērojot ES trešās enerģētikas paketes noteikumus, lai reģionā varētu izveidot ilgtspējīgu un konkurētspējīgu gāzes tirgu. BA arī aicina mazināt atkarību no fosilā kurināmā, pētot iespējas izmantot atjaunojamos energoresursus. Rezolūcijā pausts aicinājums valstīm dalīties paraugpieredzē un informēt sabiedrību par vides nozīmi, ekonomikas ieguvumiem un energotaupības iespējām, kā arī veicināt „zaļos” publiskos iepirkumus valsts pārvaldē.

Attiecībā uz sadarbību pētniecībā BA aicina BMP izveidot darba grupu, kas nodrošinātu Baltijas valstu pārrobežu sadarbības platformu izglītības, tehnoloģiju un inovāciju jomā (BIRTI) projekta priekšizpēti un īstenošanu.

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-20 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes, kā tiek risināti Baltijas Asamblejas dienas kārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/sets/72157631962056489/with/8169300744/

Izmantojot fotogrāfijas, atsauce uz Saeimas Kanceleju obligāta!

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 1.jūnijā
08:45  Saeimas 2023.gada 1.jūnija ārkārtas sēde
09:30  Saeimas 2023.gada 1.jūnija kārtējā sēde
11:05  Saeimas Prezidija sēde
11:05  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
12:00  Pieprasījumu komisijas sēde
12:35  Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Polijas Republikas ārlietu ministra vietnieku, Valsts sekretāru Arkadiusz Mularczyk
17:00  2023.gada 1.jūnija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta