Eiropas lietu komisija publisko kopsavilkumu Latvijas nostājai par EMS stiprināšanu

(11.10.2012.)

Saeimas Eiropas lietu komisija un Ārlietu ministrija publisko kopsavilkumu Latvijas nostājai par Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) stiprināšanu. Latvijas pozīcija tika apstiprināta 28.septembrī, un komisijas deputāti kopā ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un nozaru ekspertiem, diskutējot par Eiropadomes priekšsēdētāja Hermaņa Van Rompeja (Herman Van Rompuy) ziņojumu „Ceļā uz patiesu ekonomisko un monetāro savienību”, izteica priekšlikumu Latvijas nacionālo pozīciju darīt pieejamu sabiedrībai.

„Parlamentā trīs komisijas sēdēs esam diskutējuši par Eiropadomes priekšsēdētāja ziņojumu, kurā pausti iespējamie risinājumi ciešākai Eiropas Savienības integrācijai,” norāda Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica. „Pirmajā sēdē uzklausījām ekspertu skaidrojumu par ziņojuma būtību un konkrētāk par Van Rompeja priekšlikumu banku savienības izveidei. Savukārt otrajā sēdē kopā ar sociālajiem partneriem, ekonomikas un politikas ekspertiem, kā arī finanšu institūciju pārstāvjiem uzsākām aktīvu diskusiju, kas tika turpināta vēl vienā sēdē. Pirms Latvijas nacionālās pozīcijas apstiprināšanas deputāti aktīvi iesniedza priekšlikumus un diskutēja, kas apliecina Latvijas gatavību paust skaidru nostāju par mūsu valsts redzējumu attiecībā ciešāku uz Eiropas Savienības integrāciju,” uzsver Z.Kalniņa-Lukaševica.

„Kā iepriekš vienojāmies komisijas sēdēs, Ārlietu ministrija ir sagatavojusi kopsavilkumu nostājai par Ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšanu. Un šodien to darām pieejamu plašākai sabiedrībai,” uzsver Z.Kalniņa-Lukaševica.

Latvijas nostāja pozīcijā par EMS paredz mūsu valsts virzību uz pievienošanos eiro zonai un kļūšanu par pilntiesīgu EMS dalībvalsti 2014.gada 1.janvārī. Latvija vēlas panākt, lai Eiropas Savienība (ES) ir ekonomiski spēcīga, politiski stabila un varētu pilnvērtīgi aizstāvēt dalībvalstu intereses jebkurā globālā jomā. Tādēļ mūsu valsts atbalsta ciešāku integrāciju ES un vēlas būt ciešākas integrācijas valstu kodolā. Latvija uzskata, ka arī turpmāk ES jāsaglabā nacionālu valstu apvienība, kur Latvija līdzās citām valstīm saglabā savus nacionālās valsts pamatus.

Tājā pašā laikā Latvija uzskata, ka vidējā un ilgākā laika perspektīvā varētu būt nepieciešami ES pamatlīgumu grozījumi, lai īstenotu ieceres virzībā uz ciešāku EMS. 

Latvijas pozīcijā par EMS pausts, ka mūsu valsts atbalsta Banku savienības veidošanu, kas iekļaujtu trīs elementus – vienotu banku uzraudzību, Eiropas noguldījumu garantiju fonda un vienota noregulējuma mehānisma izveidi. Un Latvija vēlas, lai arī eirozonā neietilpstošām valstīm būtu iespēja pievienoties šim mehānismam.

Tāpat Latvijas pozīcijā akcentēts, ka demokrātiskās leģitimitātes nodrošināšanai nacionālajiem parlamentiem jāsaglabā centrālā loma arī ciešāk integrētā ES. Un šī mērķa sasniegšanai nozīmīga būtu Eiropas Parlamenta un dalībvalstu nacionālo parlamentu sadarbība, tostarp jautājumos, kas ietekmē nacionālos budžetus.

Kopsavilkums nostājai par Ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšanu pieejams http://titania.saeima.lv/LIVS/SaeimasNotikumi.nsf/webSNbyDate?OpenView&count=1000&restrictToCategory=28.09.2012

 


Saeimas Preses dienests

Otrdien, 30.maijā
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
09:00  Ārlietu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Ēnu ekonomikas apkarošanas apakškomisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde (turpinājums)
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas sēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Mājokļa jautājumu apakškomisijas sēde
13:00  Ārlietu komisijas sēde
13:00  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Itālijas parlamentu tikšanās ar Itālijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku V.E. Alessandro Monti
13:30  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
13:40  Saeimas priekšsēdētāja biedra Jāņa Grasberga tikšanās ar Polijas Republikas Sejma Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Radosław Fogiel
14:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas Inovācijas ekosistēmas attīstības apakškomisijas sēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas kopsēde
14:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisijas kopsēde
15:00  EDSO PA Latvijas delegācijas vadītāja Riharda Kola organizēta sanāksme ar līdzīgi domājošu valstu delegāciju vadītājiem
15:30  Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Polijas parlamentu tikšanās ar Polijas Republikas Sejma Ārlietu komisijas priekšsēdētāju Radosław Fogiel