Eiropas lietu komisija: Saeima ir piemērotākā platforma NVO iesaistei ES jautājumu apspriešanā

(21.06.2012.)

Tieši Saeima ir vislabākā platforma nevalstisko organizāciju (NVO) plašai iesaistei diskusijā par aktuāliem Eiropas Savienības (ES) dienaskārtības jautājumiem, ceturtdien, 21.jūnijā, uzsvēra Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāti un NVO pārstāvji, pārrunājot līdz šim paveikto un plānojot tālāko sadarbību.

Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Zanda Kalniņa-Lukaševica sēdē pauda gandarījumu, ka 14.maijā notikušā Saeimas un NVO foruma ietvaros ES un ārlietu diskusijā puses ne tikai bija vienisprātis par nepieciešamību aktīvi iesaistīt sabiedriskās organizācijas ES jautājumu apspriešanas procesā, bet šīs diskusijas rezultātā tapis arī pavisam praktisks veicamo darbu saraksts.

„Eiropas lietu komisija ir atvērta sadarbībai ar nevalstisko sektoru, un mūsu vēlme un apņemšanās ir veidot regulāru ikdienas dialogu ar sabiedriskajām organizācijām, kam par pamatu kalpos precīzi formulētu darbu saraksts,” teica Z.Kalniņa-Lukaševica. 

Eiropas lietu komisija rosina laika posmā līdz nākamajam Saeimas un NVO forumam organizēt vismaz divas sagatavošanās sēdes ar NVO un Saeimas deputātu līdzdalību. Komisija ir atvērta iespējami plašai NVO pārstāvju dalībai diskusijās Saeimā par Latvijas ES prezidentūras prioritātēm, kā arī apņemas aktīvi iesaistīt NVO pārstāvjus Latvijai nozīmīgu jautājumu lobēšanā ES, piemēram, par jaunā ES daudzgadu budžeta finansējuma sadali. Tāpat komisija iespēju robežās konsultēsies ar NVO pirms būtiskām sarunām ar ES dalībvalstu amatpersonām.

Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš ļoti atzinīgi vērtēja līdzšinējo sadarbību ar Saeimas Eiropas lietu komisiju, kā arī definētos sadarbības mērķus. „Izveidots ļoti kvalitatīvs un perspektīvs praktiskās sadarbības ietvars, kas iespaidos sabiedrisko organizāciju un parlamenta sadarbību Eiropas Savienības jautājumos arī turpmākajos gados, ņemot vērā patlaban notiekošās diskusijas par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu,” pauda A.Gobiņš.

Eiropas kustības Latvijā prezidents īpaši akcentēja NVO vēlmi aktīvi iesaistīties Latvijas interešu aizstāvēšanā ES daudzgadu budžetā, kā arī ieinteresētību līdzdarboties gatavošanās procesā pirms nākamajām Saeimas debatēm par Latvijas ārpolitikas un ES jautājumiem.


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 5.jūnijā
14:15  Saeimas Prezidija sēde
14:30  Saeimas Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas deputātu tikšanās ar Kosovas Republikas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem