Policisti vairs nevarēs piestrādāt par detektīviem

(14.06.2012.)

Saeima ceturtdien, 14.jūnijā, trešajā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Detektīvdarbības likumā, kas liedz iespēju tiesībsargājošo iestāžu amatpersonām un darbiniekiem saņemt sertifikātus detektīvdarbības veikšanai.

Likuma grozījumu mērķis ir uzlabot vienlīdzīgas konkurences apstākļus detektīvdarbības jomā. Grozījumi paredz, ka tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas vai darbinieki turpmāk nebūs tiesīgi saņemt sertifikātu par detektīvdarbības veikšanu. Tāpat grozījumi nosaka, ka licenci par detektīvdarbības veikšanu varēs saņemt individuālie uzņēmumi, kuru vadītāji nav tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas vai darbinieki.

Grozījumi izstrādāti, ņemot vērā, ka tie detektīvi un detektīvsabiedrību vadītāji, kuri nav tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas vai darbinieki, neatrodas vienlīdzīgas konkurences apstākļos. Jo tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonas un darbinieki, pildot savus amata pienākumus, izmanto dažādas datu bāzes un viņiem ir pieejams liels informācijas apjoms, kuru tie var izmantot arī detektīvdarbības veikšanai.

Tāpat grozījumi nosaka, ka turpmāk licenci detektīvdarbības veikšanai līdzās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstu pilsoņiem varēs saņemt arī Latvijas nepilsoņi.

Likuma grozījumos noteikti stingrāki kritēriji, kas attiecas uz personas sodāmību. Grozījumi paredz detektīvdarbības aizliegumu personām, kas sodītas par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem.

Tāpat grozījumi papildina Detektīvdarbības likumu ar jaunu pantu, nosakot, ka detektīvsabiedrībai aizliegts uzdot pildīt detektīva pienākumus personai, kas nav saņēmusi sertifikātu.


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 28.maijā