Saeimas komisija rosina samazināt partiju biedru ziedojumu apmēru

(13.03.2012.)

Politiskās organizācijas (partijas) biedra iestāšanās un biedra naudas iemaksu un biedra dāvinājumu (ziedojumu) kopējais apmērs vienai partijai kalendārā gada laikā nedrīkstēs pārsniegt 50 minimālās mēnešalgas līdzšinējo 100 mēnešalgu vietā. To paredz Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādātie alternatīvie grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā.

Tāpat regulējums attieksies arī uz fiziskajām personām - vienai politiskajai organizācijai (partijai) kalendārā gada laikā varēs izdarīt dāvinājumu (ziedojumu) par summu, kas nepārsniegs 50 minimālo mēnešalgu apmēru līdzšinējo 100 mēnešalgu vietā.

Šāds regulējums tiek piedāvāts, ņemot vērā, ka kopš 2012.gada 1.janvāra politiskajām organizācijām (partijām), kas atbilst likumā minētajiem kritērijiem, ir tiesības uz valsts budžeta finansējumu, kā arī, izvērtējot nepieciešamību mazināt privātu finanšu līdzekļu ietekmi uz partiju darbību.

Iepriekš grozījumus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā izstrādājis un izskatīšanai Saeimā iesniedzis Ministru kabinets. Valdības izstrādātie grozījumi paredz, ka turpmāk gadījumos, kad tiks konstatēts, ka fiziskās personas veiktais dāvinājums (ziedojums), iemaksātā biedra nauda vai iestāšanās nauda neatbilst šī likuma 2.panta trešajā daļā minētajām prasībām, tā ir ieskaitāma valsts budžetā, nevis atgriežama tās maksātājam vai mantas devējam.

Iepazīstoties ar valdības sagatavotajiem grozījumiem, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija tomēr konstatēja tajos atsevišķas nepilnības, kas saistītas ar pierādījumu nodrošināšanas tiesiskajiem aspektiem un pierādīšanas pienākuma pārnesi uz fizisko personu. Tādēļ komisija, ņemot vērā valdības iesniegtajā likumprojektā konstatētās nepilnības, nolēma izmantot Saeimas kārtības rullī noteiktās tiesības izstrādāt un virzīt izskatīšanai Saeimā alternatīvu likumprojektu.

Alternatīvais likumprojekts precizē kārtību, kādā tiek pieprasīta un sniegta informācija par fiziskās personas – dāvinātāja (ziedotāja) ienākumu likumību, tostarp paredzot iespēju personai lūgt pagarināt šādas informācijas sniegšanas termiņu, ja pastāv objektīvi apstākļi.

Alternatīvais likumprojekts saglabā sākotnējā likumprojektā ietverto nosacījumu, ka turpmāk iemaksātā biedra nauda vai iestāšanās nauda, kas neatbilst likuma 2.panta trešajā daļā minētajām prasībām, ir ieskaitāma valsts budžetā nevis atgriežama tās maksātājam vai mantas devējam.

Vienlaikus Saeimas komisijas izstrādātais likumprojekts precizē, ka šī kārtība nav attiecināma uz tiem gadījumiem, kad jau ir ticis pieņemts (neatkarīgi no tā spēkā stāšanās) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka lēmums par naudas vai mantas atgriešanu tās maksātājam vai mantas devējam.


Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 5.oktobrī
08:30  Saeimas Prezidija sēde
08:55  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Turcijas parlamentu darba sanāksme- grupas vadītāja vietnieka vēlēšanas
09:00  Saeimas 2023. gada 5. oktobra kārtējā sēde
10:30   Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Moldovas parlamentu darba sanāksme – grupas vadītāja vēlēšanas
10:30  Nacionālās drošības komisijas sēde
10:35  Deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Kazahstānas parlamentu darba sanāksme – grupas vadītāja vēlēšanas
12:30  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola un komisijas deputātu tikšanās ar Palestīnas Valsts ārlietu minisitra vietnieci Amal Jadou