Klātienē un internetā varēs aplūkot vēsturiskus Latvijas atzīšanas dokumentus

(18.08.2011.)

Ielūkojoties divdesmit gadus senā vēsturē, klātienē un internetā iespējams iepazīties ar unikāliem vēsturiskiem dokumentiem, ar kuriem citas valstis pēc konstitucionālā likuma „Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas atzina mūsu valsts neatkarību. 

Ārlietu ministrijas sagatavotā izstāde klātienē būs aplūkojama Saeimas nama Balsošanas zālē, 21.augustā, kad parlaments būs atvērts apmeklētājiem. Savukārt no šodienas izstādes materiāli digitālā formā ir aplūkojami svētku oficiālajā mājaslapā www.21augusts.lv.   

Augstākās padomes 1991.gada 21.augustā pieņemtais likums deva politisku impulsu Latvijas neatkarības atjaunošanas starptautiskās atzīšanas sākumam.

Pirmā valsts, kas pēc likuma pieņemšanas 1991.gada 22.augustā atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu, bija Islande. Turpinājums bija ļoti straujš – augustā un septembrī atbalstu Latvijas neatkarības atjaunošanai izteica vairāk nekā 70 valstis un līdz gada beigām jau 94 valstis.

Diplomātiskās attiecības līdz 1991.gada beigām tika atjaunotas vai nodibinātas ar 45 valstīm. Attiecības atjaunoja ar valstīm, kas nebija atzinušas Latvijas okupāciju un iekļaušanu PSRS par starptautisko tiesību normām atbilstošu un kas uzskatīja, ka Latvijas valsts de iure ir turpinājusi pastāvēt.

Valstis, kurām nebija diplomātisko attiecību ar Latviju līdz 1940.gadam, kā arī tās, kuras neatkarību ieguva 20.gadsimta vidū un otrajā pusē, uzsāka diplomātisko attiecību nodibināšanas procesu. Nekavējoties sākās diplomātisko pārstāvju iecelšana un pārstāvniecību atvēršana Latvijā.

Eksponētie dokumenti sakārtoti hronoloģiskā secībā. Lielākā daļa dokumentu ir oriģināli. Informācijas nesējs 1991.gadā bija papīrs, un tieši tādā veidā (ar pasta sūtījumu, faksu vai teleksu) tos saņēma Ārlietu ministrija. Tie ir lēmumi, vienošanās, memorandi, komunikē, paziņojumi presei, notas, vēstules un citi oficiālo dokumentu veidi un paveidi. Dažu oriģinālo dokumentu teksts ir izdzisis un grūti salasāms, tāpēc tie aizstāti ar digitāli atjaunotām kopijām.

Starptautisko attiecību praksē pastāv tradicionāli izveidojušies diplomātiskās sarakstes noteikumi, tomēr valstis mēdz izmantot arī savus pieņemtos dokumentu noformēšanas principus. Tāpēc eksponētie dokumenti noformējuma ziņā ir daudzveidīgi.

Dokumenti tulkoti latviešu valodā un publicēti 1999.gadā izdotajā krājumā „Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 1918-1998”.

Pašlaik diplomātiskās attiecības Latvijai ir ar vairāk nekā 160 valstīm.


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 5.jūnijā