Tiesnešu kvalifikācijas klases aizstās profesionālā darba regulāra novērtēšana

(09.06.2011.)

Saeima ceturtdien, 9.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par tiesu varu”, nosakot, ka tiesnešu kvalifikācijas klašu sistēma tiek aizstāta ar Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas novērtējumu.

Tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas kārtība tiek pilnveidota, lai veicinātu tiesnešu nepārtrauktu profesionālo izaugsmi tiesneša karjeras laikā, tādējādi uzlabojot tiesneša un visas tiesas darba kvalitāti kopumā.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veiks tiesnešu novērtēšanu, analizējot tiesneša profesionālo darbību un tās rezultātus. Vērtēšanā tiks ņemta vērā tiesneša nolēmumu kvalitāte, tiesas procesa vadība, aktivitātes savas profesionālās un akadēmiskās kvalifikācijas celšanai, sabiedriskā darbība, kā arī attiecīgās tiesas priekšsēdētāja atsauksmes. Pārbaudes saturu un kārtību, kā arī tiesnešu profesionālo zināšanu pārbaudei nepieciešamo dokumentu paraugus noteiks Tieslietu padome.

Tiesnešus novērtēs reizi piecos gados vai lemjot par tiesneša pārcelšanu vai aizstāšanu. Atkārtots negatīvs novērtējums būs par pamatu tiesneša atbrīvošanai no amata. Negatīvu atzinumu par tiesneša profesionālo darbību varēs pārsūdzēt Disciplinārtiesā.

Visu tiesnešu profesionālās darbības kārtējo novērtēšanu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija veiks trīs gadu laikā – no 2013. līdz 2016.gadam.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā būs trīs tiesneši no Augstākās tiesas, divi pārstāvji no apgabaltiesām, viens Administratīvās apgabaltiesas tiesnesis, kā arī divi rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un viens zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju, aizklāti balsojot, ievēlēs Tiesnešu konference.

Turpmāk Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām varēs piedalīties arī Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs, tieslietu ministrs, ģenerālprokurors, Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņu pilnvarotas personas, Latvijas Zinātņu akadēmijas apstiprinātu tiesībzinātņu ekspertu deleģēts pārstāvis, kā arī tiesnešu biedrību pārstāvji.

Atsakoties no tiesnešu kvalifikācijas klasēm, tiesības pretendēt uz apgabaltiesas un Augstākās tiesas tiesneša amatiem vairs nebūs atkarīgas no tiesnesim piešķirtās kvalifikācijas klases, bet gan no tiesneša amatā nostrādātā laika un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma.

Likums nosaka, ka tiesneša amata kandidātu atlase notiek atklātā pretendentu konkursā. Konkursa nolikumu pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja ierosinājuma apstiprina Tieslietu padome.

Tāpat likumā „Par tiesu varu” precizētas prasības tiesnešu amata kandidātiem. Mainīta arī procedūra Augstākās tiesas priekšsēdētāja atbrīvošanai no amata. Turpmāk Saeima varēs lemt par Augstākās tiesas priekšsēdētāja atbrīvošanu pēc Tieslietu padomes, nevis Ministru kabineta priekšlikuma, kā bija noteikts līdz šim.


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 16.maijā
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
11:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Dagmāras Beitneres-Le Gallas tikšanās ar Moldovas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Andrian Roŗa
13:50  Saeimas Prezidija sēde