Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2005. gada 03. marta
sēdes darba kārtība (9:00)I. Prezidija ziņojumi
1. Par iesniegtajiem likumprojektiem

1.         1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1121)
                        (Dok. nr.3782, 3782A)        (Balsojums: par-16, pret-50, atturas-25)
                         Deputāti Jakovs Pliners, Nikolajs Kabanovs, Juris Sokolovskis, Andrejs Aleksejevs, Vladimirs Buzajevs, Andris Tolmačovs
2.         2. Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Satversmē". (Reģ. nr.1122)
                        (Dok. nr.3783, 3783A)        (Balsojums: par-17, pret-69, atturas-1)
                         Deputāti Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Vladimirs Buzajevs, Andrejs Aleksejevs, Nikolajs Kabanovs, Andris Tolmačovs
3.         3. Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā". (Reģ. nr.1123)
                        (Dok. nr.3795, 3795A)        (Balsojums: par-78, pret-1, atturas-0)
                         Ministru kabinets
4.         4. Likumprojekts "Grozījums likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"". (Reģ. nr.1124)
                        (Dok. nr.3796, 3796A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
5.         5. Likumprojekts "Par 1992.gada Starptautiskās konvencijas par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai 2003.gada protokolu". (Reģ. nr.1125)
                        (Dok. nr.3797, 3797A)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
6.         6. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"". (Reģ. nr.1126)
                        (Dok. nr.3798, 3798A)        (Balsojums: par-78, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
7.         7. Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā". (Reģ. nr.1127)
                        (Dok. nr.3799, 3799A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
8.         8. Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā". (Reģ. nr.1128)
                        (Dok. nr.3800, 3800A)        (Balsojums: par-79, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
9.         9. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par konsolidētajiem gada pārskatiem"". (Reģ. nr.1129)
                        (Dok. nr.3801, 3801A)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
10.         10. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu gada pārskatiem"". (Reģ. nr.1130)
                        (Dok. nr.3802, 3802A)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
32.         Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā". (Reģ. nr.1131)
                        (Dok. nr.3826)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
33.         Likumprojekts "Elektroenerģijas tirgus likums". (Reģ. nr.1132)
                        (Dok. nr.3827)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Ministru kabinets
2. Par atvaļinājuma piešķiršanu

11.         Deputātam Valdim Ģīlim
                        (Dok. nr.3804)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)


II. Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana
34.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījums likumā "Par pilsētas domes, rajona padomes, novada domes un pagasta padomes deputāta statusu" 2.lasījumam līdz 2005.gada 11.aprīlim un izskatīšanu 2.lasījumā 2005.gada 14.aprīļa sēdē". (Lēm. proj. reģ. nr.650)
                        (Dok. nr.3830)        (Balsojums: par-92, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
43.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" 2.lasījumam līdz 2005.gada 10.martam". (Lēm. proj. reģ. nr.649)
                        (Dok. nr.3829)        (Balsojums: par-81, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
12.         1. Lēmuma projekts "Par Helmuta Nagļa iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi". (Lēm. proj. reģ. nr.647)
                        (Dok. nr.3810)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-2)
                         Juridiskā komisija
13.         2. Lēmuma projekts "Par Jāņa Maizīša apstiprināšanu par ģenerālprokuroru". (Lēm. proj. reģ. nr.648)
                        (Dok. nr.3820)        (Balsojums: par-74, pret-17, atturas-2)
                         Juridiskā komisija


III. Likumprojektu izskatīšana
15.         2. Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā". (Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.24 ) (Reģ. nr.1082)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3601, 3812)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
16.         3. Likumprojekts "Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmi". (Reģ. nr.862)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3787)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
17.         4. Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā". (Reģ. nr.1017)
                         (3. lasījums)
                        (Dok. nr.3803)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Sociālo un darba lietu komisija
19.         6. Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Gruzijas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tās protokolu". (Reģ. nr.1013)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3323, 3777)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
20.         7. Likumprojekts "Par Starptautisko konvenciju par civilo atbildību par bunkera degvielas piesārņojuma radīto kaitējumu". (Reģ. nr.784)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2559, 3815)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
21.         8. Likumprojekts "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā". (Reģ. nr.1104)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3706, 3781)        (Balsojums: par-85, pret-0, atturas-0)
                         Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija
22.         9. Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā". (Reģ. nr.1105)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3707, 3805)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-1)
                         Juridiskā komisija
23.         10. Likumprojekts "Par dzīvokļa īpašuma tiesību piešķiršanu Andrejam Eglītim". (Reģ. nr.1062)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3574, 3806)        (Balsojums: par-73, pret-12, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
24.         11. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"". (Reģ. nr.1103)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3705, 3807)        (Balsojums: par-84, pret-0, atturas-0)
                         Juridiskā komisija
25.         12. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā". (Iekļauts likumprojekts ar reģ.nr.998) (Reģ. nr.696)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.2178, 3680)        (Balsojums: par-74, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
26.         13. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā". (Reģ. nr.1000)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3266, 3808)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Aizsardzības un iekšlietu komisija
27.         14. Likumprojekts "Par 1974.gada 1.novembra Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras 1978.gada protokolu". (Reģ. nr.1098)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3700, 3814)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Ārlietu komisija
28.         15. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"". (Reģ. nr.1109)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (Dok. nr.3724, 3816)        (Balsojums: par-82, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
29.         16. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"". (Reģ. nr.1112)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3736, 3817)        (Balsojums: par-77, pret-0, atturas-0)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
30.         17. Likumprojekts "Biodegvielu likums". (Reģ. nr.1061)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3561, 3818)        (Balsojums: par-86, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
31.         18. Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā". [Kā priekšlikumi iekļauts likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" (Reģ.nr.745)] (Reģ. nr.1001)
                         (2. lasījums)
                        (Dok. nr.3267, 3819)        (Balsojums: par-86, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
35.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ. nr.1114)
                         (1. lasījums)
                        (Dok. nr.3753)        (Balsojums: par-17, pret-49, atturas-8)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

                 1. Alternatīvais likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"". (Reģ.nr.1133)
                         (1. lasījums) (Steidzams)
                        (dok.nr.3832)
                         Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
36.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos" 3.lasījumam līdz šā gada 4.martam". (Lēm. proj. reģ. nr.651)
                        (Dok. nr.3835)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
37.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 3.lasījumam līdz šā gada 4.martam". (Lēm. proj. reģ. nr.652)
                        (Dok. nr.3836)        (Balsojums: par-89, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
38.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem" 3.lasījumam līdz šā gada 4.martam". (Lēm. proj. reģ. nr.653)
                        (Dok. nr.3837)        (Balsojums: par-87, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
39.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem" 3.lasījumam līdz šā gada 4.martam". (Lēm. proj. reģ. nr.654)
                        (Dok. nr.3838)        (Balsojums: par-86, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
40.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 3.lasījumam līdz šā gada 4.martam". (Lēm. proj. reģ. nr.655)
                        (Dok. nr.3839)        (Balsojums: par-89, pret-0, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
41.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā" 3.lasījumam līdz šā gada 8.martam". (Lēm. proj. reģ. nr.656)
                        (Dok. nr.3840)        (Balsojums: par-83, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija
42.         Lēmuma projekts "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 3.lasījumam līdz šā gada 4.martam". (Lēm. proj. reģ. nr.657)
                        (Dok. nr.3841)        (Balsojums: par-84, pret-1, atturas-0)
                         Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Sēde beigusies 12:24!!!