Deputāti analizēs Satversmes normas par Valsts prezidenta un Saeimas atlaišanu

(02.12.2016.)

Otrdien, 6.decembrī, uz sēdi sanāks Saeimas Juridiskās komisijas darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai, lai apspriestu nepieciešamību veikt izmaiņas Latvijas Republikas Satversmē.

„Sēdē aplūkojamos pantos ir noteikta Valsts prezidenta tiesība ierosināt Saeimas atlaišanu, kā arī Saeimas tiesība atlaist Valsts prezidentu. Kritēriju, lai Saeima atlaistu prezidentu, nav, tāpat kā nav skaidru kritēriju, lai atlaistu Saeimu. Manuprāt, jautājumi, ko raisa minētās Satversmes normas, ir ar nemainīgu aktualitāti kopš Satversmes pieņemšanas. Komisijas sēdē uzklausīsim divus ievadreferātus, ko mums ziņos Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes prodekāne, asociētā profesore Annija Kārkliņa un bijušais Saeimas Juridiskā biroja un Valsts prezidenta padomnieks, zvērināts advokāts Edgars Pastars,” uzsver darba grupas vadītājs Ringolds Balodis.

6.decembra sēdē aicināti piedalīties bijušie Valsts prezidenti, Satversmes tiesas tiesneši, bijušie Valsts prezidentu padomnieki, tiesībzinātnieki un vadošie konstitucionālo tiesību eksperti. 

Juridiskās komisijas deputātu darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai izveidota 2015.gada 17.februārī. Tajā no katras 12.Saeimas frakcijas deleģēts viens pārstāvis. Līdz šim notikušas jau septiņas deputātu darba grupas sēdes, un liela daļa Satversmes 3.nodaļas „Valsts prezidents” pantu jau ir izskatīta. Darba grupa savu darbu ir ieplānojusi pabeigt ar ziņojumu par Satversmes 3.nodaļu. To plānots paveikt 2017.gada pavasarī.

Lai nodrošinātu darba pārskatāmību, Saeimas mājaslapā izveidota atsevišķa sadaļa, kurā ikvienam ir iespēja aplūkot visu darba grupas sēžu video ierakstu arhīvu un sēžu protokolus.

Papildu informācija par darba grupu Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai


Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 1.jūnijā
08:45  Saeimas 2023.gada 1.jūnija ārkārtas sēde
09:30  Saeimas 2023.gada 1.jūnija kārtējā sēde
11:05  Saeimas Prezidija sēde
11:05  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
12:00  Pieprasījumu komisijas sēde
12:35  Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Polijas Republikas ārlietu ministra vietnieku, Valsts sekretāru Arkadiusz Mularczyk
17:00  2023.gada 1.jūnija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta