Saeima uzdod valdībai izstrādāt zemes politiku vidējam termiņam

(16.06.2016.)

Saeima ceturtdien, 16.jūnijā, nolēma uzdot Ministru kabinetam izstrādāt zemes politiku vidējam termiņam saskaņā ar vidēja un ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentos ietvertajiem mērķiem par Latvijas zemes resursu potenciāla izmantošanu. 

Uzdevums valdībai ietverts Saeimas pieņemtajā lēmumā “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu”, ko izstrādājusi un izskatīšanai parlamentā iesniegusi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija. 

Zemes politikai jāveicina neizmantoto zemju novirzīšana produktīvai, ekonomiski izdevīgai un ilgtspējīgai izmantošanai. Tas jādara, sekmējot uz zinātni balstītu vietējo resursu taupīgu izmantošanu, radot jaunus, tirgū pieprasītus konkurētspējīgus produktus, kas saražoti, izmantojot inovatīvas un modernas biotehnoloģijas. 

Zemes politikai jādod pozitīvs ieguldījums siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju saistību izpildē, nodrošinot arī turpmāk Latvijas kā “zaļas” valsts tēla saglabāšanu, teikts Saeimas lēmumā. 

Kā zemes politikas mērķis dokumentā minēta konstruktīva ietvara veidošana dialogam ar nozarēm par Latvijas ilgtermiņa interesēm atbilstošākajiem attīstības un zemes izmantošanas scenārijiem, balstoties uz katras nozares (lauksaimniecība, mežsaimniecība, zemes dzīles, purvi, vide) sociālekonomisko un ietekmes uz vidi izvērtējamu, ņemot vērā ilgtermiņa izaugsmes potenciālu, globālās tendences un klimata pārmaiņu riskus, kā arī citu attīstīto valstu pieredzi. 

Valdībai līdz 2016.gada 15.decembrim jāinformē Saeima par šajā lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu, bet līdz nākamā gada 15.jūnijam jānāk klajā ir informāciju Saeimai un sabiedrībai par šajā Saeimas lēmumā noteikto uzdevumu izpildi un sasniegtajiem rezultātiem. 

Ministru kabinetam arī jānodrošina Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmumā “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu” iekļauto uzdevumu izvērtēšana.

 

Saeimas Preses dienests

 

 

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde
14:40  Jaunievēlētā Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča preses konference