Saeimā diskutēs par darba tirgus pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti

(15.06.2016.)

Saeimā piektdien, 17.jūnijā, notiks starptautiska konference par personu ar invaliditāti rehabilitācijas un nodarbināmības iespējām un izaicinājumiem Latvijā un Eiropā. 

Eiropas Savienības politika invaliditātes jomā paredz, ka cilvēki ar invaliditāti ir jāiesaista algotā darbā un jāatver tiem darba tirgus – tas ir veids, kā Eiropai sasniegt nospraustos izaugsmes mērķus. Taču Latvijā darba devēji ir visai pasīvi cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā, īpaši tie, kuri nekad nav pieņēmuši darbā cilvēkus ar invaliditāti. Pētījumi rāda, ka uzņēmumi Latvijā ir pārliecināti – darbavietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir jāpiedāvā publiskajā un nevalstiskajā sektorā, problēmu iezīmē Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča. 

Konferencē paredzēts dalīties ar labās prakses piemēriem un citu valstu pieredzi, iesaistot darba tirgū cilvēkus ar invaliditāti, kā arī identificēt šķēršļus, kas traucē šīs sociālās grupas integrācijai darba tirgū. Pēcpusdienā konferences dalībnieki dosies uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) Jūrmalā, lai klātienē iepazītu tās sniegtos pakalpojumus profesionālās rehabilitācijas jomā. 

Konferenci atklās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Korna un SIVA direktore Ilona Jurševska. 

Klātesošos uzrunās pārstāvji no Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO, Eiropas Rehabilitācijas platformas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, biedrības “Saule”, Latvijas Nedzirdīgo savienības un Valkupju rehabilitācijas centra (Lietuva). 

Pasākumu rīko Saeimas Sociālo un darba lietu komisija sadarbībā ar SIVA un Eiropas Rehabilitācijas platformu. 

Konferenci “Personu ar invaliditāti rehabilitācijas un nodarbināmības iespējas un izaicinājumi Latvijā un Eiropā” pārraidīs tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv. Tiks nodrošināts arī surdotulkojums.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde