Pašvaldība dzīvojamās telpas varēs izīrēt arī saviem darbiniekiem

(10.03.2016.)

Pašvaldība saviem speciālistiem turpmāk varēs izīrēt dzīvojamās telpas, paredz Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā ceturtdien, 10.martā, galīgajam lasījumam Saeimā atbalstītie grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Dzīvojamās telpas pašvaldība varēs izīrēt tādiem speciālistiem, kuri nodarbināti nozarē, kas pašvaldības attīstības programmā noteikta kā attīstāmā nozare. Tāpat uz īres dzīvokli varēs pretendēt persona, kas strādā jomā, kurā ir nepietiekams speciālistu nodrošinājums. To, kādās nozarēs vai kādu pārvaldes uzdevumu veikšanai ir nepieciešami kvalificēti speciālisti, pašvaldībai būs jānosaka ar saistošajiem noteikumiem. 

Likumprojekts paredz, ka kvalificēta speciālista nodrošināšana ar dzīvojamo telpu turpmāk būs viens no palīdzības veidiem. Uz šo palīdzību varēs pretendēt arī speciālisti, kuru darba devējs nav pašvaldība, ja speciālists, piemēram, strādā jomā, kas noteikta kā attīstāmā nozare.     

Lai noteiktu kārtību, kādā pašvaldība neizīrētos dzīvokļus var izīrēt pašvaldības speciālistiem, likumu plānots papildināt ar jaunu nodaļu. 

Paredzēts, ka lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu attiecīgajam speciālistam pieņems pašvaldības dome. 

Pašvaldība dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu varēs slēgt uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem. Izbeidzoties īres līguma termiņam, pašvaldība varēs lemt par tā pagarināšanu, ja darbinieks turpina strādāt attiecīgo darbu. 

Savukārt dzīvojamās telpas īres līgumu ar speciālistu, kurš nav pašvaldības darbinieks, pašvaldība slēgs ar šī speciālista darba devēja piekrišanu. 

Likuma grozījumus galīgajā lasījumā Saeimā plānots skatīt 17.martā, informē Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs.

 

Saeimas Preses dienests

 

 

 

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde