Saeima nosaka valdībai uzdevumus kvalitatīva vispārējās izglītības iestāžu tīkla un skolēnu mobilitātes nodrošināšanai

(17.12.2015.)

Saeima ceturtdien, 17.decembrī, pieņēma lēmumu, ar kuru uzdod valdībai veikt pasākumus, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti – izglītības iestādes fizisku pieejamību - saistītās problēmas. 

Ministru kabinetam uzdots nodrošināt kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un izglītojamo telpiskās mobilitātes kompleksu risinājumu, izstrādājot “ideālā” izglītības iestāžu tīkla telpisku kartējumu, kura pamatā ir izglītības kvalitāte, vienoti izveides kritēriji un atbalsta pasākumi. 

Tāpat Saeima uzdod Ministru kabinetam nodrošināt kompleksu risinājumu ieviešanu pedagogu un izglītojamo motivācijas un prasmju paaugstināšanai, kas saskaņoti ar “ideālo” izglītības iestāžu tīklu un telpiskās mobilitātes pasākumiem visām vispārējās izglītības iestāžu mērķgrupām.   

Par lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu valdībai Saeima jāinformē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim, bet par doto uzdevumu izpildi un sasniegtajiem rezultātiem – līdz nākamā gada beigām. 

Lēmuma projektu sagatavojusi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisija, ņemot vērā Latvijas tautsaimniecības izaugsmei būtiskos priekšnoteikumus un strukturālu izmaiņu nepieciešamību vispārējās izglītības iestāžu tīkla un publiskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā. 

Attiecībā uz skolēnu motivācijas celšanu, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) uzdots izstrādāt priekšlikumus šī mērķa īstenošanai, kā arī rast risinājumu, lai radītu motivāciju prasmju un zināšanu apguvei nabadzības riskam pakļautajiem bērniem, piemēram, pašvaldībām šiem bērniem nodrošināt dienesta viesnīcas. 

Tāpat uzdevumi doti attiecībā uz pedagogu motivācijas paaugstināšanu, tostarp IZM jāizvērtē iespēja definēt augstākus jauno pedagogu uzņemšanas kvalitātes standartus un jāizstrādā pedagogu motivācijas “izcilības programma” pedagogu motivēšanai un izglītošanai izcilu skolēnu sagatavošanā un darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām un nabadzības riskam pakļautajām grupām. 

Savukārt attiecībā uz vispārējās izglītības skolu tīklu, jāvērtē arī potenciāls nodrošināt attālināto mācību iespējas, kā arī normatīvais regulējums attiecībā uz Valsts ģimnāziju statusa piešķiršanu un finanšu motivācijas mehānismu, lai pastiprinātu motivāciju tām veidoties kā izcilības centriem, uzskata komisija. 

Dotie uzdevumi telpiskās mobilitātes nodrošināšanai paredz izstrādāt piedāvājumu autopārvadājumu sinhronizācijas mehānismam, novēršot pašvaldību organizētā un sabiedriskā transporta pārvadājumu dublēšanos, kā arī mobilitātes plānus, lai mazinātu skolēnu mazkustīgo dzīvesveidu. Vienlaikus uzdots veidot atbilstošu infrastruktūru drošai skolēnu nokļūšanai skolā, ejot kājām vai braucot ar velosipēdu. Papildus jāvērtē iespēja paredzēt ģimenei kompensāciju par ietaupītajiem līdzekļiem, ko pašvaldība būtu tērējusi sabiedriskā transporta apmaksai vai skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde