Zvērināti notāri un zvērināti tiesu izpildītāji turpmāk varēs vadīt mediāciju

(26.11.2015.)

Zvērināti notāri un zvērināti tiesu izpildītāji turpmāk varēs vadīt mediācijas procesu. To paredz grozījumi Notariāta likumā un Tiesu izpildītāju likumā, kas ceturtdien, 26.novembrī, trešajā lasījumā pieņemti Saeimas sēdē. Šīs izmaiņas ļaus paplašināt mediācijas sniedzēju loku, vienlaikus saglabājot mediācijas pakalpojumu kvalitāti, jo arī šiem mediācijas sniedzējiem būs nepieciešams iegūt attiecīgu sertifikātu. Mediācijas tiesiskais regulējums Latvijā ieviests pērn, lai veicinātu civiltiesisku strīdu izskatīšanu ārpus tiesas un nostiprinātu mediāciju kā alternatīvu veidu domstarpību risināšanai.

Saskaņā ar Saeimā šodien atbalstītajiem Notariāta likuma grozījumiem notāram, pret kuru uzsākta kriminālvajāšana par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un kurš atstādināts no amata, šajā laikā paredzēta iespēja strādāt citu darbu, ievērojot virkni priekšnoteikumu. Darbam citā amatā būs jāsaņem tieslietu ministra rakstveida atļauja. 

Tāpat ar likuma grozījumiem paredzēts atteikties no normas, ka zvērinātu notāru eksāmens rīkojams ne retāk kā reizi gadā. Ņemot vērā notāru darba apjoma kritumu, ko veicinājusi iedzīvotāju skaita samazināšanās un zemā ekonomiskā aktivitāte, vakanto vietu aizpildīšana jāveic pārdomāti, norāda Tieslietu ministrijā. Ieceļot amatā jaunus notārus, jāizvairās no situācijas, ka tie nelielā darba apjoma dēļ nespēj nodrošināt sava biroja darbību. Tādēļ turpmāk zvērinātu notāru eksāmens tiks rīkots pēc nepieciešamības. Šāda kārtība patlaban jau noteikta attiecībā uz zvērinātu tiesu izpildītāju eksāmena rīkošanu. 

Līdztekus Notariāta likuma grozījumi pilnveido mantojuma apsardzības tiesisko regulējumu. Tie precizē mantojuma apsardzības darbības un līdzekļus, nosakot, ka tie ir nekustamā īpašuma, glabātavas vai iesaiņojumu aizzīmogošana, nekustamā īpašuma vai kustamās mantas apķīlāšana, kā arī naudas līdzekļu apķīlāšana. 

Likumprojekts papildināts arī ar jaunu nodaļu, kas reglamentēs pārrobežu mantojuma lietu vešanas kārtību.

Tiesu izpildītāju likums papildināts ar jaunu nodaļu, kas detalizēti un nepārprotami nosaka mantojuma apsardzības procesuālo izpildes kārtību. Tiesu izpildītājiem likumā tiks noteikts pienākums, pamatojoties uz zvērināta notāra aicinājumu, veikt mantojuma apsardzību. 

Tiesu izpildītājiem paredzētas tiesības likumā noteiktā kārtībā atvērt un bez valdītāja piekrišanas ieiet mirušai personai piederošās telpās, lai nodrošinātu mantojuma apsardzību. Patlaban, ja nekustamajā īpašumā mīt personas, kas atsakās ielaist tiesu izpildītāju amata darbību veikšanai, tiesu izpildītājam nav iespējas izpildīt savus pienākumus.

Kopš 2003.gada mantojuma lietu vešana ir zvērinātu notāru kompetencē, un no Civilprocesa likuma no 2012.gada izslēgtas normas, kas noteica tiesu funkcijas un darbības mantojuma lietās. Lai arī spēkā ir Civillikumā un Notariāta likumā ietvertās materiālās tiesību nomas, procesuālās kārtības trūkums var radīt neizpratni par atbilstošu normatīvā regulējuma piemērošanu, norāda likumprojekta autori. 

Likuma izmaiņas arī nosaka, ka notāra amatu Latvijā turpmāk varēs ieņemt arī citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņi. Patlaban par zvērinātu notāru Latvijā var kļūt tikai Latvijas pilsoņi, un tas ir pretrunā ES tiesībām, lēmusi ES Tiesa. Tā secinājusi, ka Latvijas pilsonības nosacījums ir pretrunā aizliegumam ierobežot kādas dalībvalsts pilsoņu brīvību veikt uzņēmējdarbību citā valstī. Tiesas ieskatā Latvijas notāru darbības, kā tās noteiktas pašreizējā Latvijas tiesību sistēmā, nav dalība valsts varas īstenošanā Līguma par ES darbību izpratnē. ES tiesa līdzīgus spriedumus pieņēmusi arī attiecībā uz tiesisko regulējumu vairākās citās dalībvalstīs, kurās par notāriem varēja kļūt tikai to pilsoņi. 

 


Saeimas Preses dienests

Otrdien, 6.jūnijā
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
09:00  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola tikšanās ar Armēnijas Republikas ārlietu ministra vietnieku Paruyr Hovhannisyan
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:00  Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Gunāra Kūtra tikšanās ar Armēnijas Republikas ārlietu ministra vietnieku Paruyr Hovhannisyan
12:00  Saeimas priekšsēdētāja V.E. Edvarda Smiltēna dalība Šveices Konfederācijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka Latvijas Republikā V.E. Martin Xavier Michelet organizētajās darba pusdienās ar ārpus Eiropas Savienības esošu valstu vēstniekiem
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
12:30  Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Riharda Kola tikšanās ar Ukrainas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Anatolii Kutsevol
13:30  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāja Jāņa Dombravas un komisijas deputātu tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga G10 komisijas deputātiem
14:00  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa tikšanās ar Francijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Aurélie Royet-Gounin
15:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēde
15:00  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Raimonda Bergmaņa un komisijas deputātu tikšanās ar NATO ģenerālsekretāra vietnieci Baibu Braži