Pašvaldības deputāts domes sēdēs varēs piedalīties attālināti

(08.10.2015.)

Pašvaldības deputāts domes, kā arī komiteju sēdēs varēs piedalīties attālināti, izmantojot videokonferences iespēju. Šādu iespēju paredz Saeimā ceturtdien, 8.oktobrī, pieņemtie grozījumi pašvaldību likumā. 

Deputāts domes sēdē varēs piedalīties attālināti, ja viņš veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties uz attiecīgo sēdi un pašvaldības priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs ir noteicis, ka sēdē tiek izmantota videokonference – attēla un skaņas pārraide reālajā laikā. 

Videokonferenci varēs izmantot, ja tas būs noteikts pašvaldības nolikumā. Tāpat nolikumā būs jānosaka kārtība, kādā klātneesošais domes deputāts reģistrējas sēdei. 

Grozījumi noteic - domes deputāts būs uzskatāms par klātesošu domes vai komitejas sēdē un būs tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam tehniski būs nodrošināta iespēja piedalīties domes sēdē ar videokonferences palīdzību, kā arī tiešsaistē nodrošināta iespēja balsot elektroniski.   

Videokonferenci nevarēs izmantot, ievēlot pašvaldības domes priekšsēdētāju, izpilddirektoru, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāju un viņu vietniekus.      

Tāpat grozījumi paredz, ka turpmāk informācija par to, kur novada dome publicēs un kur iedzīvotājiem vienuviet būs pieejami pašvaldības saistošie noteikumi, būs jāpublicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Saistošo noteikumu publikācijas vieta, piemēram, vietējais laikraksts, pašvaldībām būs jānosaka līdz 2016.gada 30.jūnijam.

 

Saeimas Preses dienests

 

 

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde