J.Vucāns Helsinkos: Klimata pārmaiņas ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem pasaules politiskajā vidē

(01.10.2015.)

„Uz mūsu paaudzi gulstas īpaša atbildība par notiekošo klimata pārmaiņu katastrofālas attīstības novēršanā. Mums jāapzinās, ka jau pēdējos 30 gadus klimata pārmaiņas ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem pasaules politiskajā vidē,” uzsvēra Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītājs un Baltijas jūras parlamentārās konferences (BJPK) prezidents Jānis Vucāns, uzrunājot Somijas galvaspilsētā Helsinkos notiekošās 7.Barenca jūras parlamentārās konferences dalībniekus.

Daudzu problēmu, tostarp klimata izmaiņu radīto problēmu, risināšanā būtiska ir intensīva viena ģeogrāfiskā reģiona valstu sadarbība, lai uz labu kaimiņattiecību un atsevišķo valstu ieinteresētības pamata varētu veidot konstruktīvus, valstīm pieņemamus risinājumus, sacīja J.Vucāns.

Uzrunājot dalībvalstu – Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Krievijas – parlamentāriešus un konferencē lūgtos viesus sesijā par valstu sadarbību vides jautājumos, J.Vucāns aicināja Baltijas jūras un Barenca jūras valstis uz sadarbības stiprināšanu Ziemeļu Dimensijas politiskās iniciatīvas aspektā.

J.Vucāns akcentēja, ka BJPK pēdējos gados īpašu uzmanību veltījusi klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem, tostarp veidojot arī darba grupas enerģētikas un klimata pārmaiņu, kā arī „zaļās” izaugsmes un energoefektivitātes jautājumos.

BJPK prezidents J.Vucāns aicināja valstis un citas iesaistītās puses atbildīgi attiekties pret jauno klimata nolīgumu, kuru paredzēts pieņemt šī gada beigās Parīzē plānotajā Pasaules Klimata konferencē. Norādot uz jautājuma svarīgumu, viņš aicināja atbilstošo risinājumu meklēšanā intensīvāk sadarboties un apmainīties ar politiskajiem viedokļiem tādas Baltijas jūras reģiona organizācijas kā Baltijas jūras valstu padome (BJVP), Helsinku komisija un BJPK.

J.Vucāns savā runā pauda nepārprotamu BJPK atbalstu BJVP projektam BALTIC 21, kas tieši skar klimata pārmaiņu radīto problēmu apzināšanu un risināšanu Baltijas reģionā dažādos aspektos.

J.Vucāns arī akcentēja, ka sadarbība parlamentārā līmenī ir īstena vērtība, jo tādējādi lēmumu pieņemšanā pastarpināti ar parlamentā ievēlēto tautas priekšstāvju palīdzību tiek iesaistīti arī valstu pilsoņi.

“Būtu svarīgi un lietderīgi, ka mēs - Baltijas jūras parlamentārā konference un Barenca jūras parlamentārā konference – apzinātu mūsu kopīgās intereses dažādajās ar vidi saistītajās jomās un nāktu klajā ar kopīgiem priekšlikumiem atbilstošo problēmu risināšanā, tādējādi panākot straujāku vēlamo progresu atbilstoši mūsu organizāciju dalībvalstu interesēm,” uzsvēra J.Vucāns.

7.Barenca jūras parlamentārā konference notika Somijas galvaspilsētā Helsinkos no 28. līdz 30.septembrim.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde