Turpinot pāreju uz „tīro tiesu instanču” sistēmu, Saeima pārskata civillietu izskatīšanas kārtību

(19.12.2013.)

Saeima ceturtdien, 19.decembrī, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā, ar kuriem turpinās pāreja uz „tīro tiesu instanču” sistēmu, kā arī tiek mazinātas krāpniecības iespējas parādu piedziņas lietās.

 Turpinot virzību uz Augstākās tiesas palātu darbības pakāpenisku izbeigšanu, likuma grozījumi nosaka, ka no 2014.gada rajona (pilsētu) tiesas skatīs arī civillietas, kurās prasības summa pārsniedz 150 tūkstošus latu. Patlaban šādas lietas kā pirmās instances tiesai piekrīt apgabaltiesām. Sākot ar nākamo gadu, apgabaltiesas vairs nesaņems jaunas lietas kā pirmās instances tiesas, bet tikai turpinās izskatīt iesāktās lietas. Plānots, ka Augstākās tiesas Civillietu palāta darbu pilnībā noslēgs līdz 2016.gada beigām.

 Lai paātrinātu lietu iztiesāšanu, likumā līdz tīro tiesu instanču sistēmas reformas beigām noteikta iespēja - lietas, kuras nav sāktas skatīt pēc būtības, nodot izskatīšanai citai tiesai, tostarp tiesai citā tiesu apgabalā.

Ar likuma grozījumiem noteikts, ka civilprocesā obligāta prasība būs tiesas gaitu fiksēt skaņu ierakstā. Līdztekus tiks saglabāta prasība katrā tiesas sēdē sagatavot rakstveida tiesas sēdes protokolu, kurā īsumā fiksējama sēdes gaita. Skaņu ieraksts būs pieejams personām, kurām ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem.

Civillietas par maksājuma saistībām, kurās parāda summa pārsniegs 15 tūkstošus eiro, būs piekritīgas izskatīšanai tiesā prasības tiesvedības kārtībā. Patlaban visās lietās neatkarīgi no parāda apmēra pret parādnieku iespējams vērst piespiedu izpildi brīdinājuma kārtībā – uz tiesas lēmuma pamata apmierinot kreditora prasījumu, ja parādnieks tam neiebilst. Tādā gadījumā lieta netiek skatīta tiesā prasības tiesvedības kārtībā.

Šis ir ātrs un efektīvs veids neizpildīto saistību piedziņai un atslogo tiesas, taču vienlaikus ir gadījumi, kad personas šo brīdinājuma kārtību apzināti izmanto negodprātīgi krāpniecības nolūkos, piemēram, organizējot shēmas ar fiktīviem parādiem.

Tādēļ likumā noteikts ierobežojums, ka lietas, kurās pārada summa pārsniedz 15 tūkstoši eiro, obligāti jāskata tiesā. Līdztekus pieteikumā par saistību izpildīšanu bezstrīdus kārtībā prasītājam būs jāapliecina sniegto ziņu patiesums un tas, ka viņš ir informēts par kriminālatbildību par nepatiesa pieteikuma sniegšanu.

Tiek mainīta pārsūdzības kārtība lietās par maza apmēra prasībām, pirmās instances sprieduma pārsūdzību kasācijas kārtībā aizstājot ar apelāciju. Šī likuma norma stāsies spēkā 2014.gada 1.aprīlī, un līdz tam nozares ministrija rosina apelācijas tiesvedībā ieviest atsevišķus kasācijas elementus, lai, taupot tiesas resursus, lieta otrreiz netiktu skatīta tik izvērsti kā pirmās instances tiesā. 

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde