Publisko izdevumu komisija uzdod Satiksmes ministrijai pilnveidot regulējumu valsts kapacitātes stiprināšanai ostu pārraudzībā

(25.09.2013.)

Uzklausot Valsts kontroles revīzijas par Rīgas brīvostas pārvaldes darbības atbilstības normatīvo aktu prasībām rezultātus, Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija trešdien, 25.septembrī, vienojās uzdot Satiksmes ministrijai (SM) līdz šī gada 1.decembrim izstrādāt likumu grozījumus valsts kapacitātes stiprināšanai ostu pārraudzībā.

Revīzijā tika konstatēts, ka Rīgas brīvostas pārvalde normatīvajiem aktiem neatbilstošas rīcības rezultātā nepamatoti izlietojusi līdzekļus, nav guvusi paredzētos ieņēmumus un radījusi zaudējumus vairāku desmitu miljonu latu apmērā, kā arī nav piemērojusi noteiktās iepirkuma procedūras vai kārtību un pieļāvusi virkni citu pārkāpumu, deputātus informēja valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Komisijas priekšsēdētāja Elīna Siliņa akcentēja, ka šie pārkāpumi norāda uz sistēmiskiem trūkumiem brīvostu pārraudzības mehānismā. SM jābūt iespējai vērtēt arī atsevišķu brīvostas valdes locekļu atbildību, jo lielākā daļa VK konstatēto pārkāpumu Rīgas brīvostā bija valdes apstiprināti pārvaldnieka lēmumi, uzsvēra E.Siliņa. Arī SM Valsts sekretāra vietniece juridiskajos un administratīvajos jautājumos Džineta Innusa atzina, ka pašreizējais ostu pārvaldības modelis uzraudzību sarežģī.

Neskatoties uz Valsts pārvaldes likumā noteikto hierarhisko kārtību un tiesībām, kas ļauj ministru kabineta loceklim pilnvērtīgi veikt ostu pārraudzības procesus, Satiksmes ministrija uzskata, ka pašlaik normatīvajos aktos noteiktais regulējums nav pietiekams, lai ministrija varētu laikus pieņemt lēmumus par ostu valdes locekļu un citu pārvaldes amatpersonu rīcību un atbildību. Ņemot vērā minētos argumentus, Saeimas komisija uzdeva ministrijai izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos, lai paredzētu kārtību, kādā pārraugošā iestāde izvērtēs un pieņems lēmumus par ostu valdes locekļu rīcību un atbildību. Tāpat normatīvajos aktos jāparedz lēmumu pieņemšanas procedūra, ja ostas valdes balsojumā balsis sadalās vienādi.

Komisijas priekšsēdētāja vērsa klātesošo uzmanību, ka revīzijā konstatēti arī vairāki pārkāpumi par atalgojuma piešķiršanu Rīgas brīvostā, tostarp prēmiju izmaksu, kad krīzes periodā valsts sektorā izmaksāt prēmijas bija aizliegts. E.Siliņa uzsvēra, ka pašlaik normatīvajos aktos nav konkrēti norādīts, kas ir tiesīgs noteikt ostas pārvaldnieka atlīdzību. Komisija bija vienisprātis, ka jaunajam ostu pārraudzības regulējumam jānosaka, ka lēmumu par brīvostas pārvaldnieka atlīdzības apmēru drīkst pieņemt tikai valde.Saeimas Preses dienests

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde