Saeima Ārstniecības likumu papildina ar nākotnes pilnvarojuma īstenošanai būtisku regulējumu

(18.04.2013.)

Saeima ceturtdien, 18.aprīlī, trešajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Ārstniecības likumā, pilnvarojot ārstniecības iestādes sniegt atzinumu, kas nepieciešams nākotnes pilnvarojuma institūta funkcionēšanai.

 Ar grozījumiem Civillikumā Latvijā ir ieviests jauns tiesību institūts – nākotnes pilnvarojums, kas ir alternatīva rīcībspējas ierobežošanai. Nākotnes pilnvarojums ļauj pilnvarniekam deleģēt noteiktu pilnvarotāja lietu vešanu, ja tas veselības vai citu apstākļu dēļ pats nespēs saprast un vadīt savu rīcību. Šāds pilnvarojums nodrošina, ka gadījumā, ja pilnvarotājs zaudē spēju izteikt savu gribu, uz ārstu konsīlija izsniegta atzinuma pamata pilnvarnieks iegūs tiesības rīkoties pilnvarotāja vārdā un interesēs.

Ārstniecības likuma grozījumi paredz, ka ārstu komisija aizgādnības nodibināšanai vai nākotnes pilnvarojuma gadījumā sniedz atzinumu par to, vai garīga rakstura vai veselības traucējumu dēļ persona ir zaudējusi spēju saprast savas darbības nozīmi un to vadīt. Izziņu 10 darbadienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas izsniegs ārstniecības iestādes vadītājs.

Izziņu varēs pieprasīt nākotnes pilnvarnieks, uzrādot nākotnes pilnvarojumu, kā arī tiesa vai bāriņtiesa aizgādnības nodibināšanai.

Kārtību, kādā ārstniecības iestāde izveido attiecīgu ārstu komisiju, noteiks Ministru kabinets. Valdībai attiecīgais regulējums jāizstrādā līdz 2013.gada 1.decembrim. Līdz Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai minēto atzinumu sniegs ārstniecības iestādes vadītāja komisija vismaz triju ārstu sastāvā, no kuriem viens ir psihiatrs. Grozījumi Ārstniecības likumā stāsies spēkā šī gada 1.jūlijā. 

 


Saeimas Preses dienests

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde