Izglītības komisija: pašvaldību bibliotēkās jānodrošina bezmaksas pieeja internetam

(16.01.2013.)

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas trešdien, 16.janvārī, konceptuāli atbalstītie grozījumi Bibliotēku likumā paredz precizēt finansēšanas modeli pašvaldību publisko bibliotēku elektroniskās informācijas resursu pieejamības nodrošināšanai atbilstoši valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas praksei, lai iedzīvotājiem nodrošinātu nepārtrauktu bezmaksas pieeju publiskajiem datoriem, internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem pašvaldību bibliotēkās.

Bibliotēku likumā noteikts, ka valsts un pašvaldību bibliotēku īpašie pienākumi ir nodrošināt lietotājiem pieeju valsts un pašvaldību institūciju sagatavotajai un publicētajai informācijai, kā arī bezmaksas pieeju internetam, datora izmantošanai un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem. Tomēr pašvaldību bibliotēkas, kuras tiek finansētas no pašvaldību budžeta līdzekļiem, spēj nodrošināt aptuveni 65 procentus no nepieciešamā finansējuma, un ik gadu tam tiek piešķirta valsts budžeta mērķdotācija.

Valsts budžets 2013.gadam paredz apropriāciju 316 975 latu apmērā bezmaksas interneta un datoru izmantošanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās, tādējādi grozījumos paredzēto normu īstenošanai nav nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta.

Aizvadītā gada 31.decembrī beidzās trīspusējie pakalpojumu līgumi starp valsts aģentūru „Kultūras informācijas sistēmas”, pašvaldībām un interneta pakalpojumu sniedzējiem par valsts vienotā bibliotēku tīkla pakalpojumiem un pastāv risks, ka 2013.gadā interneta pakalpojumu sniedzēji pārtrauks attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanu un tiks apdraudēta valsts vienotā bibliotēku tīkla darbība un liegta iespēja iedzīvotājiem bez maksas izmantot datoru un internetu pašvaldību bibliotēkās.
Saeimas Preses dienests

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde
14:40  Jaunievēlētā Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča preses konference