Tautsaimniecības komisija noslēdz darbu pie likuma grozījumiem, kas atvieglos elektrolīniju uzturēšanu

(16.01.2013.)

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 16.janvārī, noslēdza darbu pie Aizsargjoslu likuma grozījumu trešā lasījuma redakcijas, kas paredz elektrolīniju īpašniekiem atvieglot objekta uzturēšanu un novērst drošas elektroapgādes apdraudējumu.

Tieši krītoši koki mežos rada nozīmīgākos kaitējumus elektrolīnijām, tādēļ grozījumi precizēs gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslu platumu. Likumprojekts paredz, ka aizsargjoslām būs divas daļas - trase, kas jāuztur tīra no kokiem un krūmiem, un josla, kurā atļauta bīstamo koku ciršana. Grozījumi precizēs, kādi koki uzskatāmi par potenciāli bīstamiem elektrolīniju nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Šādu koku izciršana tiks veikta pēc situācijas novērtēšanas jau laikus, lai nepieļautu to uzkrišanu elektrolīnijām.

Komisijas deputāti šodien atbalstīja arī priekšlikumu, ka meža īpašniekam būs tiesības prasīt elektrolīniju īpašniekiem atpirkt nocirstos kokus.

Tāpat grozījumi precizēs apdraudošo koku ciršanas kārtību elektrolīniju aizsargjoslās, ārpus tām, kā arī ārkārtas situācijās. Paredzēts pagarināt termiņu meža īpašnieku informēšanai par nocirstajiem kokiem.

Kā norāda likumprojekta autori, krītošu koku izraisīta elektrolīniju bojājumu novēršana gadā izmaksā vidēji no 10 līdz 12 tūkstošiem latu, kā arī vidēji reizi piecos gados īpaši nelabvēlīgu dabas apstākļu dēļ nodara zaudējumus vēl 90 tūkstošu latu apmērā.

Par Aizsargjoslu likuma grozījumiem trešajā lasījumā vēl jālemj Saeimai.

          


Saeimas Preses dienests

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde