Paredzēs administratīvo atbildību par atteikšanos no narkotisko un psihotropo vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes

(07.02.2012.)

Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 7.februārī, konceptuāli atbalstīja grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (APK), kas paredz iespēju saukt pie administratīvās atbildības personas, kas atsakās veikt medicīnisko pārbaudi, lai konstatētu psihotropo un narkotisko vielu ietekmi.

Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes personai varēs uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem. Izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā nepieciešamas, lai novērstu iespēju personām izvairīties no atbildības par nepamatotu narkotisko un psihotropo vielu lietošanu.

Patlaban personu pie administratīvās atbildības var saukt par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu bez ārsta nozīmējuma. Savukārt, ja tas darīts atkārtoti gada laikā, persona saucama pie kriminālatbildības. Ja persona atsakās no medicīniskās pārbaudes, to nevar saukt pie atbildības.

Pēdējā laikā krasi pieaudzis to gadījumu skaits, kad personas atsakās veikt medicīnisko pārbaudi narkotisko un psihotropo vielu konstatēšanai. Šāda situācija apgrūtina cīņu ar noziedzību nelikumīgu narkotisko un psihotropo vielu aprites jomā, kā arī pierādījumu iegūšanu un noziegumu izmeklēšanu kriminālprocesos, norāda likumprojekta autori.

Apkopotā informācija liecina, ka par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt vai par šo vielu lietošanu bez ārsta norādījuma 2010.gadā sastādīti 2858 administratīvie protokoli, no kuriem 2455 gadījumos pieņemts lēmums piemērot administratīvo sodu. Savukārt pie kriminālatbildības 2010.gadā sauktas 302, bet 2009.gadā 278 personas.

Juridiskajā komisijā konceptuāli atbalstītie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā precizē vairāku pantu redakcijas, kā arī veic virkni citu izmaiņu, tostarp paredz atbildību par dzīvesvietas nedeklarēšanu, kā arī nosaka minimālo un palielina maksimālo soda apmēru personai, kas sniegusi nepatiesas ziņas, deklarējot dzīvesvietu. Tāpat grozījumi APK paredz iespēju vairs nesodīt vadītāju, ja automašīna apstājusies vai stāv 25 metrus pirms un 10 metrus aiz vieglo taksometru stāvvietas.

Par grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā trijos lasījumos vēl jālemj Saeimai.


Saeimas Preses dienests

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde