Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas uzaicinājums ieteikt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu kandidātus

(08.11.2011.)

Atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 56.panta pirmajai un otrajai daļai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sastāvā ir pieci locekļi, kurus ievēlē Saeima, savukārt šīs padomes locekļu kandidātus izvirza Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija.

Pēc neilga laika beigsies pašreizējo Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu pilnvaras (Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma pārejas noteikumu 3.punkts). Sakarā ar to Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija uzaicina personas ieteikt apspriešanai Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu kandidātus.

Kandidātus apspriešanai var ieteikt:

1) juridiskās personas (izņemot politiskās partijas un politisko partiju apvienības);

2) fiziskās personas.

Kandidātam izvirzāmās prasības (Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 56.panta trešā daļa):

1) Latvijas pilsonis, kam pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā;

2) augstākā izglītība;

3) vismaz piecus gadus ilga profesionālā vai akadēmiskā pieredze plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā;

4) laba reputācija.

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa kandidāts nedrīkst būt (Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 56.panta ceturtā daļa):

1) politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;

2) elektroniskā plašsaziņas līdzekļa kapitāla daļu (akciju) īpašnieks;

3) sodīts par tīšu noziegumu, ja viņš nav reabilitēts vai sodāmība nav dzēsta vai noņemta.

Piebilde: darbs Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē ir Padomes locekļa pamatdarbs. Uz Padomes locekļiem attiecas ierobežojumi un aizliegumi, kas paredzēti valsts amatpersonām likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

Iesniedzamie dokumenti, lai ieteiktu kandidatūru:

1) iesniegums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par kandidāta ieteikšanu;

2) kandidāta rakstveida piekrišana kandidēt (norādot kandidāta vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju);

3) kandidāta rakstveida apliecinājums, ka tas atbilst visām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un nepastāv normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi;

4) kandidāta CV (curriculum vitae), kurā īpaši norādīta pieredze plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā;

5) kandidāta rakstveida piekrišana personas datu apstrādei*.

Dokumenti Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai iesniedzami līdz 2011.gada 30.novembrim pulksten 17.00.

*Iesniegtajos dokumentos norādītā informācija var tikt pārbaudīta, pieprasot kompetentu institūciju atzinumu.

Informācija par apspriežamajiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu kandidātiem tiks publicēta Saeimas mājaslapā internetā, nosakot termiņu, kādā biedrības un nodibinājumi, kas darbojas plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā, un citas ieinteresētās personas ir tiesīgas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai sniegt atsauksmi par kandidātiem.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV – 1811; tālr.67087271

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde