Baltijas Asamblejas Latvijas delegācija ar Ministru prezidentu pārrunās 2011.gada sadarbības prioritātes

(31.03.2011.)

Saeimas deputāti, kuri Baltijas Asamblejā (BA) pārstāv Latvijas parlamentu, piektdien, 1.aprīlī, tiksies ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, lai apspriestu BA un Baltijas Ministru padomes (BMP) sadarbību 2011.gadā.

„Baltijas partnerība nav iedomājama bez parlamentu ciešas koordinācijas ar izpildvaru, tādēļ attīstības projekti jāskata gan parlamentārā līmenī, gan arī ciešā saistībā ar Baltijas Ministru padomi. Tā ir atslēga uz veiksmīgu Baltijas valstu sadarbību,” norāda BA Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Reirs.

Saeimas deputāts akcentē, ka jāsper konkrēti soļi Baltijas Asamblejas un Baltijas Ministru padomes 2011.gada prioritāro jomu attīstībā. Šogad kā prioritātes izvirzītas reģionālā enerģijas tirgus attīstība un energodrošība, uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstība un sadarbība infrastruktūras attīstības jomā, tostarp Rail Baltica, Via Baltica un citi ar transportu un tranzītu saistīti jautājumi. 

BA ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu sadarbības organizācija, kas dibināta ar mērķi koordinēt Baltijas valstu sadarbību parlamentārā līmenī, diskutēt par jautājumiem un projektiem, kas kopīgi visām trim reģiona valstīm, kā arī, lai paustu kopēju nostāju par politiskiem, ekonomiskiem, sociāliem un kultūras jautājumiem Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī. BA veido nacionālās delegācijas - 12 līdz 20 deputāti no katra Baltijas valstu parlamenta.

Savukārt BMP ir Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valdību sadarbības institūcija. Tās augstākā lēmējinstance ir valdības vadītāju tikšanās, kas notiek vismaz reizi gadā. BMP uzdevums ir nodrošināt sadarbības nepārtrauktību Baltijas valstu izpildvaras līmenī. BMP pieņem lēmumus par BA ieteikumu izpildi, risina būtiskus jautājumus Baltijas sadarbības kontekstā, izstrādā un ievieš nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu plašu un saturīgu savstarpējo sadarbību.

Tikšanās notiks piektdien, 1.aprīlī, plkst. 9.30 Ministru kabinetā (Brīvības bulvārī 36), 4.stāvā, 459.kabinetā.

Informācija medijiem:
TV un foto iespēja tikšanās sākumā.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde