Saeimas komisija aicina saskaņot Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumā ietvertās normas ar Latvijas likumiem

(08.09.2010.)

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija otrdien, 8.septembrī, pēc Rīgas Metropolijas Romas Katoļu kūrijas pārstāvju uzklausīšanas aicina Ministru kabinetu sasaukt darba grupu, lai saskaņotu Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumā ietvertās normas ar Latvijas likumiem.

Rīgas Metropolijas Romas Katoļu kūrija vērsusies komisijā, lūdzot veikt grozījumus Reliģisko organizāciju likumā. Kā norādīja Katoļu baznīcas pārstāvji, likumā ietvertā norma, kas uzliek par pienākumu reliģiskām organizācijām reģistrēties šo organizāciju reģistrā, ir pretrunā ar Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu un baznīcas kanoniskajām tiesībām.

Komisijas deputāti atzina, ka, respektējot starptautiskā līguma prasības, nepieciešams veikt izmaiņas normatīvajos aktos, taču to darīt patlaban bez rūpīgas normu izvērtēšanas būtu neapdomīgi. Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumā ir virkne normu, kurām nepieciešama saskaņošana ar Latvijas likumiem, tomēr pat Latvijas juristu vidū nav vienota viedokļa par šo normu interpretāciju, norādīja deputāti.

„Šodien diskusijā secinājām, ka Reliģisko organizāciju likums nav vienīgais likums, kurā ietvertās normas ir nepieciešams saskaņot ar starptautisko līgumu. Tādēļ komisija vienojās uzdot atbildīgajām amatpersonām izveidot darba grupu, kas analizētu līgumā ietvertās normas un vienotos par to interpretāciju. Tikai pēc tam mēs varēsim veikt kvalitatīvas izmaiņas likumdošanā,” atzina komisijas priekšsēdētāja Ingrīda Circene.

Arī Saeimas Juridiskā biroja pārstāvji atzina, ka, lai nodrošinātu Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līguma izpildi, būs nepieciešama papildu vienošanās starp Latviju un Vatikānu. Līgumā ietvertās normas ir dažādi interpretējamas, un, lai izvairītos no tālākām neskaidrībām, ir svarīgi viest skaidrību par katras normas nozīmi, atzina Juridiskā biroja pārstāve Lilita Vilsone.

„Diskusijas par līguma normu piemērošanu notiek jau vairākus gadus, tādēļ ir ļoti būtiski nenovilcināt tās un panākt jau drīzu līgumā ietverto normu harmonizēšanu ar Latvijas normatīvo bāzi,” pauda I.Circene.Saeimas Preses dienests

Trešdien, 31.maijā
09:00  Saeimas 2023.gada 31.maija ārkārtas sēde