Tautsaimniecības komisija atbalsta jauno Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

(04.08.2010.)

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 4.augustā, galīgajam lasījumam atbalstīja likumprojektu „Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums”, kas regulēs iepirkumus ūdensapgādes, enerģētikas, pasta pakalpojumu, transporta un telekomunikāciju nozarēs.

„Saprotot jautājuma nozīmību, tautsaimniecības komisija iet pretī Finanšu ministrijai un likumu skata steidzamā kārtā. Tā nav ierasta prakse jaunu likumu izskatīt divos, nevis trīs lasījumos, taču šajā gadījumā likumu jāpieņem iespējami drīz, lai pārņemtu Eiropas Savienības prasības,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu atklātību, piegādātāju brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, kā arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju līdzekļu efektīvu izmantošanu.
 
Jauno likumu paredzēts attiecināt uz iepirkuma procedūrām, ja būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda vai lielāka ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām. Plānots, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs būs tiesīgs piemērot šī likuma normas arī tad, ja līgumcena būs zemāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām.

Paredzēts noteikt, ka iesniegumu izskatīšanas komisijas pieņemto lēmumu varēs pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, un spriedumu būs iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā, tādējādi mazinot tiesu noslodzi un paātrinot procesu.

2010.gada aprīlī bija zināmi 206 sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuri reģistrēti Latvijas Republikā, norāda likumprojekta autori.

Likumprojektu plānots kā steidzamu skatīt tuvākajā Saeimas ārkārtas sēdē.

Jaunais likums aizstās spēkā esošo likumu „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, kas tika pieņemts 2004.gadā.
Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 1.jūnijā
08:45  Saeimas 2023.gada 1.jūnija ārkārtas sēde
09:30  Saeimas 2023.gada 1.jūnija kārtējā sēde
11:05  Saeimas Prezidija sēde
11:05  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas sēde
12:00  Pieprasījumu komisijas sēde
12:35  Saeimas priekšsēdētāja biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Polijas Republikas ārlietu ministra vietnieku, Valsts sekretāru Arkadiusz Mularczyk
17:00  2023.gada 1.jūnija atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta