Saeimas komisija satraukta par pārkāpumiem sociālo dienestu darbā

(27.07.2010.)
Sociālie dienesti vairākās Latvijas pašvaldībās strādā ar nopietniem pārkāpumiem, iepazīstoties ar Labklājības ministrijas veiktā audita rezultātiem, otrdien, 27.jūlijā sasauktajā komisijas sēdē secināja Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputāti. 

Ir gadījumi, kad lēmumus par palīdzību klientiem pieņem nevis sociālā darba profesionālis, bet pašvaldības deputāti balsojot, tādējādi rupji pārkāpjot gan sociālā darba pamatprincipus, gan privātās informācijas konfidencialitāti, deputātus informēja Labklājības ministrijas pārstāvji. 

Auditā konstatēti pārkāpumi gan pašvaldības pabalstu piešķiršanā, gan sociālo dienestu darbā. Kā būtiskākie minami neskaidra un nesakārtota dokumentu aprite, netiek novērtētas klienta vajadzības un resursi, nereti darbs ir virspusīgs un nav vērsts uz klientu problēmu risināšanu. Atsevišķās pašvaldībās sociālais dienests vispār nav izveidots, daudzviet trūkst darbinieku vai viņiem ir nepietiekama izglītība, noskaidroja deputāti. Vairāki sociālie dienesti joprojām nav reģistrējušies sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un pakalpojumus faktiski sniedz nelikumīgi, par ko septiņos gadījumos ir uzsākta lietvedība. 

„Satraucošas ir ziņas, ka atsevišķi sociālie dienesti strādā kā pabalstu piešķiršanas centrāles, neatrodot laiku un resursus tam, kas būtu jādara pirmkārt ? jāpalīdz cilvēkam risināt savas problēmas un kļūt neatkarīgam no pašvaldības un valsts palīdzības,” uzskata Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča. 

Komisijas priekšsēdētāja mudināja ministriju situācijas uzlabošanai izmantot visus tās rīcībā esošos resursus, tostarp iespēju uzlikt pašvaldībai administratīvu sodu par nekvalitatīvu darbu.

Kā būtiskākie cēloņi nekvalitatīvam dienestu darbam komisijas sēdē minēti atbilstošas izglītības trūkums, zemais atalgojums, lielā darba slodze un izdegšana, kā arī profesionāļu aiziešana no sociālajiem dienestiem. Daudzviet jaunajiem profesionāļiem ceļš uz sociālo dienestu ir slēgts tādēļ, ka tajos darbā pieņemti draugi un paziņas.  

Lai mazinātu profesionāļu aiziešu no darba sociālajos dienestos, A.Barča rosināja atjaunot sociālajiem darbiniekiem piemaksu pie algas no valsts budžeta. 

Savukārt komisijas sekretārs Andris Bērziņš (ZZS) aicināja atbildīgās ministrijas pārskatīt to dokumentācijas apjomu, ar kuru ikdienā jāstrādā sociālajiem dienestiem. „Sociālie darbinieki faktiski kļuvuši par grāmatvežiem,” pauda A.Bērziņš, uzsverot, ka papīru darbs laupa iespēju strādāt ar cilvēkiem un risināt konkrētas problēmas.  


Saeimas Preses dienests
Sestdien, 10.jūnijā