Aicina iesniegt darbus Baltijas Asamblejas konkursam

(02.03.2010.)

Baltijas Asambleja (BA) aicina līdz šī gada 1.jūnijam pieteikt darbus ikgadējai BA balvai literatūrā, mākslā un zinātnē.

Ikgadējās BA balvas ir nodibinātas, lai sekmētu literatūras, mākslas un zinātnes attīstību Baltijas valstīs un novērtētu izcilākos sasniegumus minētajās jomās. Katras balvas apjoms ir 5000 eiro. Šogad balvas tiks pasniegtas nākamajā BA sesijā, kas notiks Rīgā, no šī gada 21. līdz 23.oktobrim.
 
BA balvu literatūrā piešķir igauniski, latviski vai lietuviski uzrakstīta romāna, lugas, dzejoļu, stāstu un apcerējumu krājuma vai tamlīdzīga sacerējuma autoram. Darba pirmpublicējumam jābūt izdotam pēdējo triju gadu laikā.

BA balvu mākslā piešķir autoram vai izpildītājam par pēdējo triju gadu laikā radītu mākslas darbu vai darbu ciklu tēlotājmākslā, lietišķajā mākslā, mūzikā, arhitektūrā un teātra mākslā vai kinomākslā. To var piešķirt arī režisoram, solistam, aktierim, baleta māksliniekam vai izpildītājmākslinieku grupai par izcilu māksliniecisku sniegumu pēdējo triju gadu laikā.

Savukārt BA balvu zinātnē piešķir izcila zinātniska darba vai pētījumu sērijas autoram humanitārajās, sociālajās vai dabas zinātnēs, ja darbam ir starptautiska nozīme, tas veicina zinātnes attīstību Baltijas reģionā un ir publicēts pēdējo triju gadu laikā.

Darbus līdz ar pretendenta biogrāfiju, divām recenzijām un citiem papildu materiāliem, piemēram, atsaucēm presē, CD vai DVD, lūdzam sūtīt Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas sekretārei Ingrīdai Putniņai - Saeimā, Jēkaba ielā 10/12, LV-1811 līdz 2010.gada 1.jūnijam (ieskaitot). Papildu informācija pa tālruni 6708 7335.

2009.gada BA balvu literatūrā par romānu „Paisums” saņēma rakstniece Inga Ābele. Savukārt 2008.gada balvu literatūrā tika piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklim, dzejniekam un atdzejotājam Knutam Skujeniekam par Rakstiem, kas izdoti astoņos sējumos. 2007.gada balvu mākslā saņēma teātra kritiķe Silvija Radzobe par ieguldījumu grāmatas „Teātra režija Baltijā” sagatavošanā. Savukārt 2006.gada balvu literatūrā saņēma rakstniece Nora Ikstena par grāmatu „Nenoteiktā bija”.

Informācija par BA:

Baltijas Asambleja ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu sadarbības institūcija, kas izveidota 1991.gada 8.novembrī. Asamblejā katru Baltijas valstu parlamentu pārstāv 12-20 deputāti. Asambleja ir koordinējoša un konsultatīva institūcija. Tā ir tiesīga nacionālajiem parlamentiem, valdībām un Baltijas Ministru padomei izteikt savu viedokli rezolūciju, lēmumu, deklarāciju un ieteikumu formā un pieprasīt atbildes, kā risināti BA dienaskārtības aktuālie pārrobežu jautājumi.


Saeimas Preses dienests

Sestdien, 10.jūnijā